Ablasyo Plasenta

0
73

TANIM

Ablasyo plasenta, plasenta (eş) nın rahimden vaktinden önce ayrılması şeklinde tanımlanır. Plasental dekolman şeklinde de ifade edilebilen ablasyo plasenta tipik olarak kanama, rahim kanamaları ve fetal distres tablolarıyla belirir. Fetüs ve anne ölümleri ve hastalıklarıyla ilişkilendirilen üçüncü trimester (3 ay) kanamalarının ciddi bir sebebi olan ablasyo plasenta, gebeliğin ikinci yarısında karşılaşılan tüm kanamalarda akla getirilmesi gereken ciddi bir tablodur.

BULGU VE BELİRTİLER

Ablasyo plasenta çok büyük ihtimalle gebeliğin son üç ayında gerçekleşir, özellikle de doğumdan önceki birkaç haftada. Ablasyo plasentanın klasik bulgu ve belirtileri şunlardır:

-Vajinal kanama

-Karın ağrısı

-Sırt ağrısı

-Rahnim aşırı duyarlı olması

-Ardı ardına gelen sık rahim kasılmaları

Karın ve sırt ağrısı genellikle aniden başlar. Vajinal kanamnın miktarı çok büyük farklılıklar gösterir ve rahim duvarından ayrılmış bulunan plasenta miktarından genellikle bağımsızdır. Çok ciddi şekilde ayrılmış plasenta varlığına rağmen eğer kanama rahim içerisinde hapsolmuşsa, gözle görülür bir kanama olmayabilir. Bazı durumlarda plasentanın ayrılması çok yavaş gerçekleşebilir. Eğer bu olursa, az miktarda açık renkli, aralıklı vajinal kanama gözlenebilir. Bu durumda amniyotik sıvının azlığı veya diğer komplikasyonların gelişmesi beklenebilir.

TANI

Ablasyo plasentadan kanama olsun veya olmasın gebede ani gelişen lokalize edilebilen (yeri tayin edilebilen) karın ağrısı ile şüphelenilir. Yükselen bir organ iç kısmı kanama işaretçisi olabileceğinden, organın bu kısmı monitörize edilebilir. Ultrason görüntüleme plasenta previa için kullanılabilir fakat ablasyo için tanı koydurucu değildir. Ablasyo plasentanın tanısı, vajinal kanama veya karın ağrısı yaratabilecek diğer tüm faktörler dışlandıktan sonra konabilecek bir dışlama tanısıdır. Yine de not etmek gerekir ki, MRI görüntüleme ablasyo plasentayı saptamakta oldukça duyarlı bulunmuştur ve ultrasonunla ablasyo işareti gösterilemediği, ablasyo tanısının gebeliğin gidişatını etkileyeceği hallerde tanı için tercih edilebilecektir.

Ciddiyetine göre ablasyo plasenta sınıflara ayrılmıştır ve bunlar şu şekildedir:

-Klas 0: Bulgu vermeyen

-Klas 1: Hafif ve vakaların yüzde 48’ini oluşturan

-Klas 2: Orta ve vakarların yüzde 27’sini oluşturan

-Klas 3: Ciddi ve vakaların yüzde 24’ünü oluşturan

ETYOLOJİ

Ablasyo plasentanın temel sebepleri genellikle bulunamaz fakat bazı risk faktörleri sıralanmıştır. Fakat yine de çok az sayıdaki çalışmada bu durumlara doğrudan bağlantı bulunulabilmiştir.

Ablasyo plasenta için risk faktörleri şunlardır:

-Gebede hipertansiyon-Ayrılma için en sık neden, tüm vakaların yaklaşık yüzde 44’ünün sebebi

-Gebenin travma maruziyeti

-Sigara kullanımı

-Alkol tüketimi

-Kokain kullanımı

-Göbek bağının kısalığı

-Rahmin çabuk dekompresyonu (zarların erken yırtılması, ikiz bebeklerden birinin doğumu gibi)

-Plasenta arkası fibromiyom

-İğne aspirasyonu sonucu plasenta arkası kanama

-İdiopatik (rahim kan damarlarındaki muhtemel bilinmeyen bozukluklar)

-Önceden de ablasyo plasenta deneyimi olması

-Karyoamniotit denilen iltihaplanma

-Uzamış zar yırtılma süreci

-35 ve üzeri anne yaşı

-20 ve altı anne yaşı

-Erkek çocuğa gebelik

-Düşük sosyoekonomik durum

-Artmış 2. 3 aylık dönem anne kanı alfa-fetoprotein düzeyleri

-Kronikleşme eğilimli hematom (kanamalar)

TEDAVİ

Tedavi kaybedilen kan miktarı ve fetüsün durumuna bağlıdır. Eğer fetüs 36 haftadan küçükse veya da anne veya fetüs strese girmemişse, herhangi bir durum gelişene veya da gebelik tamamlanana kadar hastane izleminin yapılması yeterlidir. Fetüs yeterli büyüklükte veya da anne stres altında ise fetüsün hemen doğurtulması düşünülebilir. Gebenin kan basıncı ve fibrinojen seviyelerinin korunması adına gebeye kan transfüzyonu gerekebilir. Fetüs strese girmedikçe sezeryan doğum tercih edilmez.

İzmir ablasyo plasenta ile ilgili izmir kadın doğum uzmanlarına buradan ulaşabilirsiniz.
İstanbul ablasyo plasenta ile ilgili istanbul kadın doğum uzmanlarına buradan ulaşabilirsiniz.
Ankara ablasyo plasenta ile ilgili ankara kadın doğum uzmanlarına buradan ulaşabilirsiniz.

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here