Ağız Boşluğu Kanseri

0
211

TANIM

Ağız boşluğu kanseri adından da anlaşılabileceği gibi ağız boşluğunda yer alan baş  boyun kanserlerinden biridir. Ağız boşluğu içerisinde primer lezyon olarak yer alabilir, Başka  farklı bölgedeki dokuların ağız içine metastaz etmesiyle de oluşabilir veya ağız boşluğuna komşu olan anatomik bölgelerin uzantısı şeklinde görülebilir. Alternatif olarak, oral kanserler ağız içerisindeki herhangi bir yerden köken alabilir ve histolojik olarak tiplendirilebilir. Örnek olarak majör veya minör tükrük bezlerinden kaynaklanan teratom, adenokarinom; tonsillerden kaynaklanan lenfoma, oral mukozanın pigment üreten epitelinden kaynaklanan melanom bunlardan bazılarıdır. Birçok oral kanser tipi vardır. Ancak bunların %90 ı ağız ve dudak hattında oluşan skuamoz hücreli kanserdir. Ağız  kanserlerinin bir çoğu  yaygın olarak dilde oluşmaktadır. Bunun dışında yanak hattında, dudakta, alt çenede, üst çenede oluşabilir. Mikroskop altında oral hücreli kanserlerin çoğu birbirine benzerdir ve skuamoz hücreli kanser olarak adlandırılır. Ancak daha az sıklıkla kaposi sarkomu gibi ağız boşluğunun diğer kanserleri de meydana gelebilir.

BULGU VE BELİRTİLER

Ağız boşluğu kanserinin yaygın belirtileri şunlardır:

Ağız içerisinde şişmiş ,kalınlaşmış, kaba noktalar, aşınmış ve kabuklaşmış alanlar

Ağızda kadifemsi, kırmızı , benekli  yamaların gelişmesi

Ağızda açıklanamayan kanama

Yüz, ağız ve boyunda açıklanamayan uyuşma, duyu kaybı, hassasiyet

Ağız da kolayca kanayan ve 2 hafta iyileşmeyen yaralar

Boğaz da  bir şeyin var olduğu hissi

Çeneyi zor hareket ettirme, zor konuşma, zor  yutma ve zor dil hareketleri

Ses kısıklığı, kronik boğaz ağrısı veya seste değişiklik

Kulak ağrısı

Kilo kaybı

Dişlerde değişiklik

Eğer bu değişikliklerden herhangi birini fark ederseniz doktora başvurmalısınız.

RİSK FAKTÖRLERİ

Sigara içenlerde oral ağız kanseri riski artmıştır. Bunun yanında aşırı alkol kullanmak, dumansız tütün mamülleri kullanmak, aşırı alkol tüketmek, aşırı derecede güneş ışığına maruz kalmak, HPV, ailede kanser öyküsünün olması ağız boşluğu kanseri riskini arttırır.

AGIZ BOŞLUGU KANSER ÇEŞİTLERİ

Skuamoz hücreli kanser

Ağız boşluğunun ve  orofarinksin 10 kanserinden 9 u skuamoz hücreli kanserdir. Bu kanser ağız boşluğundaki düz skuamoz hücrelerden kaynaklanr. Skuamoz hücreli kanserin en erken bulgusu karsinoma in situdur. Bunun anlamı kanser hücreleri sadece epitelin dış tabakasındadır. Bu durum ağız boşluğunun derin tabakalarında gelişen invaziv skuamoz hücreli kanserden farklıdır.

VERRÜKÖZ KARSİNOM

Verrüköz kanserler ağız boşluğunun %5 inden az görülen Skuamoz hücreli kanserin bir türüdür. Bu kanser yavaş büyür ve nadiren vücudun diğer alanlarına yayılır. Ancak ağız boşluğunu çevreleyen dokunun içinde derin bir şekilde büyüyebilir. Eğer yaygın görülen skuamoz hücreli kanser tedavi edilmezse verrüköz kanser meydana gelebilir. Bazı verrüköz kanserler biyopsi materyalinde  çok önceden yaygın skuamoz hücreli kanser alanlarına sahip olabilir. Bu alanlardaki hücreler vücudun diğer alanlarına yayılabilir. Bu nedenlerden dolayı verrüköz karsinom hemen çıkarılmalıdır.

Büyük ve küçük tükürük bezlerinin kanseri

Küçük tükürük bezi kanseri  ağız ve boğaz hattındaki tükürük bezlerinden kaynaklanır. Birçok tükürük bezi kanseri vardır. Bunlardan bazıları adenoit kistik karsinom, mukoepidermoid karsinom, polimorfik düşük dereceli adenokarsinomdur.

TANI

Doktor ağız boşluğu kanserinin bulgularını sorabilir. Bunun dışında alkol tütün kullanımı gibi risk faktörlerini araştırabilir. Daha sonra fiziksel muaneye geçer. Doktor kanser için şüpheli alana sadece bakmaz, eldivenli eliyle veya bir aletle orayı hissetmek isteyebilir. Fiziksel değerlendirme tüm baş, boyun, boğaz, burun ve kulakları inceleyerek tamamlanır. Boyunda herhangi bir başka bölgeden kaynaklanan kanser varsa daha dikkatli davranmak için bunu not eder. Klinik değerlendirme tamamlandıktan sonra ek olarak X-ray, CT,MR görüntüleme isteyebilir. Bunlardan birisi veya her ikisi bize spesifik bilgi sağlayabilir. Boyundan akciğere yayılan bir hastalık varsa akciğer grafisi çektirebilir. Bu noktada genellikle biyopsi yapılır. Tümör dokusundaki hücrelerin hangi hücreler olduğunu tanımlaması için pataloga gönderilir. Biyopsi ofiste genelde güvenle yapılır. Cerrah anestezi altında hastaya biyopsi yapmak isteyebilir. Bu cerrahın tümörün boyutunu tanımlamakta ilave yarar sağlar. Boğaz,özefagus değerlendirmesi de önerilebilir. Bu değerlendirme endoskopi ile yapılabilir. Bu durum ağız, boyun kanserlerinin %5-15 i arasında yapılır.

TEDAVİ

Ağız boşluğu kanserinin tedavisi kanserin bulunduğu alana, aşamaya, kişinin sağlık durumu gibi etkenlere bağlıdır. Kişi tek tip veya birden çok kanser tedavileri kullanarak tedavi edilebilir. Ağız boşluğu kanserinin cerrahisi şunları içerir:

Tümörün cerrahi olarak ortadan kaldırılması: Cerrah tümörü sağlıklı dokunun sınırında kesip uzaklaştırabilir. Küçük kanserler, minik operasyonlarla ortadan kaldırılabilir. Büyük kanserler için daha büyük operasyonlar gerekebilir.

Boyuna yayılmış kanserin cerrahi olarak kaldırılması: Eğer kanser boyuna yayılmışsa, cerrah ilgili dokuyu veya kanseröz lenf nodunu kaldırmayı tavsiye edebilir. Cerrah kanseri kaldırdıktan sonra yüzün görünüşü veya konuşmada, yemede kolaylık sağlamak için tekrardan düzenleme ameliyatı yapabilir. Cerrahi operasyonlar kanama ve infeksiyon için risklidir.

Radyasyon Terapisi:

Kanser hücrelerini öldürmek için radyasyon tedavisi kullanılabilir. Radyasyon teravisi ağız boşluğu kanseri düşük dereceli bir kanserse kullanılabilir.  Bunun yanında cerrahi operasyondan sonra da kullanılabilir. Diğer bir seçenek kemoterapi ile kombine edilebilir. Bu kombinasyon radyasyonun etkinliğini arttırır. Ancak aynı zamanda bu durum yan etkilerin ortaya çıkma olasılığını da arttırır. Ağızda radyasyon tedavisinin yan etkileri diş çürümeleri, ağız yaraları, diş eti kanamaları, çene sertliği, ağız kuruluğu olabilir.

KEMOTERAPİ

Kemoterapi kimyasal kullanarak kanserli hücreleri öldürme işlemidir. Kemoterapi ilaçları tek başına veya diğer kemoterapi ilaçlarıyla kombinasyon şeklinde verilebilir. Kemoterapi radyasyon tedavisinin etkinliğini arttırır. Genellikle ikisi beraber kombine yapılır. Yan etkileri bulantı, kusma ve saç dökülmesidir.

İLAÇ TEDAVİSİ

Setuksimab baş ve boyun kanserlerinin tedavisinde kullanılan ilaçlardan birisidir. Setuksimab proteinin aktivitesini durdurur. Bunun dışında diğer ilaçlarda kullanılabilir.

[yasr_visitor_votes size=”large”]

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here