Bademcik Hastalıkları

0
1084

Bademcikler boğazın arka yan kısımlarında bulunan ve enfeksiyonlarla savaşan organlardır. Bazı durumlarda çok büyüyebilir ve alınmaları gerekebilir. Bazı hastalıklarda bademcikler enfekte olabilir ve üzerleri püy denilen cerahatle kaplanabilir. Yutmada güçlük ve boğaz ağrısı bademcik hastalıklarındaki temel belirtilerdir. Bademcikle ilgili en sık görülen hastalıklar ve bu hastalıkların belirtileri şu şekildedir:

Tonsilit (Bademcik iltihabı)

Tonsilit bademciklerin viral veya bakteriyel etkenlerle iltihaplanmasıdır. Bu durumda gözlenen temel belirtiler kızarma, yutmada güçlük, bademcik üzerinde görülen beyaz yuvarlak odaklar, ateş ve soğuk algınlığı nöbetleridir. Tonsilit aynı zamanda boğaz ağrısı, ağrılı yutma, ses kaybı, baş ağrısı ve lenf bezlerinin büyümesine neden olabilir. En sık tonsilit etkenlerinden grup A streptekokları bakteri, EBV ise virüstür. Viral tonsilitin herhangi bir antibiyotik tedavisi yoktur. Bunun yerine tuzlu su gargarası, sıcak içecekler tüketmek ve belirtileri rahatlatıcı ibuprofen veya asetaminofen gibi ilaçlar kullanmak viral tonsilitte tedavi öncelikleridir. Bakteriyel tonsilit tedavisi ise oral penisilin kullanımı gerektiren on günlük bir tedavidir. Boğaz enfeksiyonlarının sıklığı çok arttığında bademciklerin çıkartılması tedavide bir alternatif olarak belirmektedir.

Peritonsiller abseler

Tedavi edilmeyen tonsilitler peritonsiller abselere neden olurlar. Peritonsiller abse, bademcikler etrafında toplanan püy materyale verilen isimdir. Peritonsiller abseler tek veya çift bademciğin etrafında gelişebilirler. Bazı durumlarda bademcikler yırtılıp akan püy damağa, göğse ve akciğerlere dağılabilir. Peritonsiller abse belirtileri şunlardır: Salya artışı, ağzı açmakta güçlük, boğaz ağrısı, ses kısıklığı, ateş ve çeneyi ve boğazı çevreleyen bezlerde hassasiyet. Peritonsiller absenin tedavisi antibiyotik ve ağrı kesici kullanımını içerir. Absenin drene edilmesi (çıkarılması) gerekebilir ve bademcikler alınabilir. Peritonsiller abse tedavi edilmezse havayolu darlığı, göğüs, çene veya boyun derisi enfeksiyonuna, kalbin enfekte olmasına (endokardit), akciğerler çevresinde sıvı toplanmasına veya zatürreye neden olabilir.

Bademcik kanseri

Bademcik kanseri tipik olarak içki ve sigara kullanan erkeklerde görülen bir kanser türüdür. Genellikle elli ila yetmiş arası erkekleri tutan bir hastalıktır. Belirtiler arasında kulağa yayılabilen boğaz ağrısı görülmektedir. Bazı durumlarda boyun üzerinden tümörün şişliği görülebilir veya hissedilebilir. Tümör hücreleri önce yakın lenf nodlarına daha sonra da tüm vücuda dağılım gösterebilirler. Radyasyon tedavisi, kemoterapi ve cerrahi olarak tümörün ve bademciğin çıkartılması bademcik kanserinde benimsenen tedavi yollarıdır. Bademcik kanseri tanısı almış hastaların beş yıllık sağ kalım oranları yüzde elli kadardır yani beş yıl içerisinde bademcik kanserli hastaların yarısı kaybedilmektedir. Tümörün tedavi edilip edilemeyeceği ve tedavinin başarısı kanserin hangi evrede olduğuyla doğrudan ilişkilidir. Bu evreleme, TNM sistemi denilen bir patolojik incelemeye dayanır. T; tümörün boyutlarını, N;boyundaki lenf bezlerine dağılıp dağılmadığını, M; uzak organlara yayılıp yayılmadığını anlatır.

T evrelemesi, Tx ile başlar ve T4b ye kadar toplam sekiz evrede tümörün büyüklüğünü ifade eder. Tx tümörün saptanamayacak kadar küçük olduğunu, T4b ise dev boyutlara ulaşmış olduğunu anlatır.

N evrelemesi Nx ile başlar ve N3 e kadar toplam yedi evrede tümörün boyundaki lenf nodlarına yayılımını anlatır. Buna göre Tx lenf nodlarının tümörden temiz olduğunu, N3 ise en az bir boyun lenf nodunun tutulmuş olduğunu ifade eder. Nihayet M evrelemesi uzak organ metastazını ifade eder ve tümörün öldürücülüğü konusunda en net fikri veren ölçüttür. M0 yayılım olmadığını, M1 ise yayılımın varlığını belirtir.

[yasr_visitor_votes size=”large”]

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here