Baş Ağrısı

0
766

TANIM

Baş ağrısı, başın kendisi veya boynun üst kısmından kaynaklanan ağrıların genel adıdır. Ağrı kafatasını çevreleyen doku ve yapılardan veya da beynin kendisinden kaynaklanır. Beynin ağrı duyusunu algılayacak kendi sinirleri yoktur ve buradan kaynaklanacak ağrı yine bu kafatasının çevreleyen yapılarda hissedilir. Kafatasını çevreleyen kemikler, kaslar, gözler, kulaklar, beynin ve omuriliğin yüzeyini çevreleyen zarlar, atardamarlar, venler ve sinirler iltihaplanıp baş ağrısı kaynağı olabilirler. Ağrı hafif, çok, zonklayıcı, devamlı, aralıklı veya da yoğun karakterde olabilir.

ETYOLOJİ, BULGU VE BELİRTİLER

Baş ağrılarının 200’den fazla tipi vardır. Bazıları zararsız olabilirken bazıları hayatı tehdit eder. Ağrının tanımlanması ve nörolojik muayene ile saptanan bulgularla ek testlere ihtiyaç olup olmadığı belli olur ve tedavi buna göre planlanır. Baş ağrıları genel olarak primer veya sekonder olarak sınıflandırılır. Primer baş ağrıları iyi huylu, anlık baş ağrılarıdır ve altında herhangi bir hastalık veya yapısal problem barındırmaz. Migren ağrıları bu tür ağrılardır. Sekonder ağrılar ise alta yatan bir enfeksiyon, kafa yaralanması, damar anormallikleri, beyin kanamaları veya tümorlerden kaynaklanabilir ve zararsız veya da tehlike olabilirler. Baş ağrılarının yüzde 90 kadarı primer tiptedir. Bunların en çok görüleni migren ve gerilim tipi baş ağrılarıdır. Migren tipik olarak zonklayıcı tarzda, tek tarafı tutan, bulantı, fotofobi (ışığa hassasiyet) ve fonofobi (gürültüye hassasiyet) ile hissedilen ağrılardır. Gerilim tipi ağrılar ise taraf özelliği göstermeyen, zonklayıcı değil künt nitelikteki, başka belirtilerin gözlenmediği tipte ağrılardır. Diğer az görülen baş ağrıları temel olarak şunlardır:

-Küme tipi baş ağrısı: Genellikle tek gözün etrafında, her gün aynı vakitlerde, anatomik belirtilerle ortaya çıkan şiddetli ağrılardır.

-Trigeminal nevralji: Ciddi bir yüz ağrısıdır.

-Hemikrani kontinua: Ciddi ağrı epizodları ile gelen tek taraflı ciddi ağrılar.

-Saplanma tarzı primer baş ağrısı

-Primer öksürük sonrası baş ağrısı

-Primer efor sonrası baş ağrısı

-Primer seks sonrası baş ağrısı

-Hipnik baş ağrıları

Sekonder tip baş ağrılarında problem baş veya boyundan farklı bir yerden kaynaklanır. Aservikojrnik baş ağrısı gibi zararsız olabilenleri var olduğu gibi, bazıları ciddi risk içerirler.

Sekonder baş ağrılarının ciddi olabilen sebepleri şunlardır:

-Menenjit: Ateş, meningismus ve katılaşmış boyun hareketleri ile prezente beyin zarlarının iltihaplanma ağrısı

-Subaraknoid kanama: Akut, oldukça ciddi, çok ağrılı, ateşsiz ve katılaşmış boyun ile prezente olan kanama ağrıları

-Yırtılmış anevrizmalar, arteriovenöz malformasyonlar, parenkim içi kanamalar

-Beyin tümörleri: Hafif ve devamlı tipte, pozisyonla özellik değiştiren, bulantı ve kusmanın eşlik ettiği ağrılar.

-Temporat arter iltihaplanması ağrısı

-Akut kapalı açı glokomu ağrısı

TEDAVİ

Primer baş ağrıları genellikle evde veya kişinin kendi başına tedavi edebileceği ağrılardır.

-İlk adımlar dinlenme ve yeterli su alımını kapsar.

-Stres yaratan durumlar kabul edilip minimalize edilmelidir.

-Soğuk algınlığı ve burun akıntısı eşlik ediyorsa nemlendirilmiş hava sinüslerin açılabilmesinde yardımcı olur.

-Boyun arkası masajları ve sıcak kompresler yardımcı olabilir.

-Ağrı meditasyonları yardımcı olabilir

-Migren ağrıları için evde uygulanacak tedavi planları edinilmelidir. Bu tür ağrılar için ilaç tedavisi imkanları mevcuttur.

Sekonder baş ağrılarına uygulanacak tedaviler ise ağrı kaynağındaki sorunu gidermeye yönelik başlar ve medikasyonla desteklenebilir.

[yasr_visitor_votes size=”large”]

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here