Beyin Omurilik Sıvısı Kaçakları

0
401

TANIM

Beyin omurilik sıvısı kaçağı, beyni ve omuriliği çevreleyen beyin omurilik sıvısının, sıvıyla birlikte beyni de çevreleyen meninks zarlarının en dış katmanı olan dura’dan, görünür herhangi bir sebebe bağlı veya bağlı olmadan kaçması durumudur. Kafa iskeletinin sıvıyı tutamadığı yere bağlı olarak sıvı, kulak veya burundan drene olabilmektedir.

BULGU VE BELİRTİLER

Hastalar genellikle kulağın veya burnun tek tarafından gelen berrak sıvı akıntıdan şikayet ederler. Gelen akıntının şiddeti ve miktarı kafanın öne arkaya sallanması ile artabilir. Kaçağın diğer belirtileri baş ağrısı, görme değişiklikleri ve duyma kaybı olabilir. Bir sebebe bağlı olup olmamasına göre beyin omurilik sıvısı kaçakları ikiye ayrılır: Herhangi bir sebebe bağlı olmadan kendiliğinden kaçaklar ve geçirilmiş bir kafa travması, ameliyatı veya tümörüne bağlı gelişen travmatik kaçaklar.

TANI

Beyin omurilik sıvısı kaçaklarının tanısı hemen nerdeyse sadece beyin omurilik sıvısında bulunan beta-2 transferrin proteinin burundan gelen akıntıda taranmasına dayanır. BT ve MRI görüntülemelerine kaçağın yeri ve ciddiyeti konusunda bilgi sahibi olunmak için başvurulabilir.

Duruma göre beyin omurilik sıvı kaçağı tanısı koymak için iki tanı testi daha kullanılabilir. Bu testler; koronal BT sisternogram ve ‘yara pamuğu çalışması’ dır.

Yara pamuğu çalışması (pledget study) küçük pamuklu pedlerin burna yerleştirilmesi esasına dayanır. Her ne kadar sızıntının yeri konusunda bilgi vermese de test sızıntı olup olmadığı hakkında bilgi vericidir. Sızıntının tam yerini saptayabilmek için BT sisternogram görüntülemesi kullanılır. Bu yöntemde spinal iğneyle spinal sıvı içerisine kontrast bir madde enjekte edilir ve bilgisayarlı tomografi görüntülemeleri alınarak beyin omurilik sıvısının tam kaçak yeri ve burunda sızana kadar izlediği yollar ortaya konulur.

ETYOLOJİ

Beyin omurilik sıvısı kaçaklarının iki kaynağı söz konusudur. Birinci kaynak geçirilmiş kafa travması, ameliyatı ve tümörü öyküsüdür. Diğer kaynak ise kendiliğinden olan sıvı kaçaklarıdır. İlk grubun etyolojisinde doğrudan hastanın hikayesi vardır. İkinci grup yani kendilinden beyin omurilik sıvısı kaçaklarında etyolojide iki etmen söz konusudur. Bunlardan biri bağ dokusu anormallikleri diğeri ise omurilik drenaj problemleri.

Kendiliğinden olan BOS kaçakları idiopatiktir, yani gerçek nedeni bilinmemektedir. Çeşitli çalışmalar bu durumun beyin zarlarından durayı etkileyen bir bağ dokusu bozukluğundan kaynaklanabileceğini ifade etmektedir. Bu tür bozukluklarda aile hikayesi mevcuttur ve durumun aort anevrizmaları ve eklem hipermobiliteleri ile de ilişkisi söz konusudur. Marfan sendromu, Ehlers-Danlos sendromu ve otozomal dominant polikistik böbrek yetersizliği hastalıklarıyla kendiliğinden BOS kaçağı ile birlikte görülebilen bağ doku hastalıklarıdır.

Bağ doku bozukları haricinde diğer teori spinal (omurilik) drenaj teorisidir. Buna göre spinal drenajdaki problemler BOS kaçaklarına neden olabilmektedir. Epidural alanda düşük basınç geliştiğinde bu durum kafa içi basınç azalmasına ve dura da delikler oluşmasına yol açacaktır.

TEDAVİ

Çoğu vakada, beyin omurilik sıvısı kaçağı kendiliğinden düzelen bir durumdur ve bu yüzden hastanın birkaç gün yatak istirahatine çekilmesi en doğru uygulamadır. Bu süreçte, baş ağrısı tarzı belirtiler için ağrı kesici kullanılabilir. Kaçakla ilgili en çok dikkat edilmesi gereken menenjit gelişme riskidir.

Bir diğer risk ise pnömosefalus denilen kafa boşluğunda hava girmesi durumudur ve ciddi hayati risk içerir. Kaçak kendi başına düzelmezse lumbar (bel) drenaj veya cerrahi tamir operasyonları planlanabilir.

İzmir beyin omurilik sıvısı kaçakları ile ilgili izmir Kulak, Burun, Boğaz hastalıkları (KBB)uzmanlarına buradan ulaşabilirsiniz.
İstanbul beyin omurilik sıvısı kaçakları ile ilgili istanbul Kulak, Burun, Boğaz hastalıkları . (KBB)uzmanlarına buradan ulaşabilirsiniz.
Ankara beyin omurilik sıvısı kaçakları ile ilgili ankara Kulak, Burun, Boğaz hastalıkları (KBB)uzmanlarına buradan ulaşabilirsiniz.

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here