Çocuklarda Gelişim Bozuklukları

0
212

TANIM

Gelişimsel bozukluklar, gelişme bozuklukları veya çocuklarda gelişme bozuklukları tabirleri; zihinsel faaliyetler, iletişim kurma, duyma, görme, öğrenme, harekete geçme, özbakım ve/veya yetişkinlik öncesi dönemle alakalı herhangi bir yeteneğin azalmasını ifade eden ve etkisi ömür boyunca süren bir ‘şemsiye’ ifadedir. Bu ifadenin altında değişik tiplerde gelişme bozuklukları bulunmaktadır.

TİPLENDİRME

Çocuklarda gelişme bozuklukları kapsamına giren hastalık/bozukluklar şunlardır:

-Serebral Palsi: Sıklıkla doğum öncesi dönemdeki anormal beyin gelişiminden veya hasarlanmalardan kaynaklanan; hareket, kas tonusu veya vücut duruş bozukluğudur.

-Spina Bifida: Kelime olarak ‘bölünmüş omurilik’ anlamına gelir. Anne karnındaki bebeğin gelişimi esnasında, omuriliğin omurga içerisine yerleşmesini sağlayacak uç kapanmasının olmaması durumudur.

-Down sendromu: Çocuktaki 21. kromozom çiftinde bir fazla kromozom olması dolayısıyla oluşan sendromdur. Bu fazla genetik materyal, gelişmenin gidişatını etkileyip, Down sendromuyla karakterize değişikliklerin oluşmasına neden olur.

-Fetal alkol sendrom spektrumları: Hamilelik sırasında alkol kullanımı sebebiyle gelişebilen bir grup sendromdur. Bu gruptaki çocuklarda fiziksel, davranışsal, öğrenme veya da sıklıkla bunların karma problemleri görülmektedir.

-Duyma kaybı: Kulak veya işitme sisteminin, işitmeyle ilgili öğelerindeki sorun/sorunlardan ötürü işitme kaybı oluşmaktadır.

-Görüş azalması: Normal görme seviyesine göre görme yetisinin azalmasıdır. Görme kaybının şekli ve derecesi çocuklarda büyük farklılıklar gösterir ve pek çok faktörden dolayı gelişebilir.

-Zihinsel özürlülük: Zeka geriliği olarak da adlandırılır. Doğumdan itibaren çocukta var olan ve gelişimini fiziksel, zihinsel ve/veya duygusal olarak olumsuz etkileyen zeka ve gelişimsel engellilik tablosudur. Çocuk öğrenmede, mantık yürütmede, problem çözmede ve günlük sosyal ve hayati yeteneklerini içeren adaptif davranışlarında problem yaşama eğilimindedir.

-Dikkat eksikliği hiperaktivite bozukluğu: Dikkat toplayamama, fazla aktif ve hareketli olma, dürtüsellik veya bunların bir karması şeklinde ortaya çıkabilen bozukluktur.

-Gelişimsel bozukluklar: Çocukluk dönemine dair; dil, konuşma ve öğrenme bozuklukları, hareket yeteneği ile ilgili bozukluklar, sosyal ve duygusal gelişim gecikmeleri gibi ciddi gerilik veya gerilemeleri ifade eden otizm, Asperger sendromu, çocukluk çağı dezentegratif bozukluğu ve Rett sendromu gibi psikiyatrik gelişimsel bozukluklardır.

ETYOLOJİ VE RİSK FAKTÖRLERİ

Çocuklardaki gelişme bozuklukları gelişimin herhangi bir evresinde ortaya çıkabilir ve genellikle kişinin tüm hayatı boyunca sürer. Bunlardan pek çoğu anne karnındayken gelişir fakat bazıları hasarlanmalar, enfeksiyonlar gibi faktörler neticesinde doğumdan sonra gelişir.

Pek çok gelişimsel bozukluğa, çeşitli faktörlerin kompleks bir karmasının neden olduğu düşünülmektedir. Bunlar; genetik faktörler, gebelikteki anne baba sağlığı ve davranışları (sigara alkol kullanımı gibi), doğum esnasında gelişen komplikasyonlar, annenin gebelik enfeksiyonları, bebeğin erken dönem enfeksiyonları, annenin veya çocuğun çevresel toksinlere maruz kalması (örneğin cıva) gibi pek çok faktördür.

Bazı gelişimsel bozukluklar için, örneğin fetal alkol sendromu, bozukluğun sebebi tam olarak bilinebilmesine karşın çoğu anormal gelişim tablosunun tam sebebi bilinmemektedir.

TEDAVİ

Gelişimsel bozuklukları geri alabilmek veya da çocuğu tam olarak sağlığına kavuşturabilmek genellikle mümkün olmasa da gelişimsel takvimi ve eğitim programı yeniden planlanarak, özel eğitim metotlarının kullanılmasıyla gelişimsel olarak geri kalmış çocukların hayata adaptasyonları sağlanabilmektedir. Tedavi amaç kişinin olabildiğince özgür ve kendi başına yaşayabilmesini sağlamaktır. Kendi problemlerine uygun şekilde dizayn edilmiş okul ve eğitim sistemlerinde, ailenin, öğretmenlerin ve doktorların desteğiyle gelişimsel bozukluğu olan çocukların rehabilitasyonu sağlanabilmektedir.

[yasr_visitor_votes size=”large”]

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here