Diyabetik Retinopati

0
206

TANIM

Diyabetik göz hastalığı olarak da bilinen diyabetik retinopati, diyabet hastalığından dolayı meydana gelen retina hasarı sonucunda meydana gelir. Sonunda görme kaybına kadar gidebilir.20 yıldan daha uzun süre diyabet hastalığı olan bireylerin yüzde %80 inde göz bulgusu olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu korkutucu istatistiğe rağmen, araştırmalar eğer uygun tedavi uygulanır ve göz takibi yapılırsa yeni vakalarda %90 lara varan oranlarda azalma görülebileceğini göstermiştir. Uzun süredir diyabet hastası olan insanlarda diyabetik retinopati gelişme riski yüksektir. Amerikadaki tüm yeni görme kayıplarının %12 si diyabetik retinopati tarafından olmaktadır.

BULGU VE BELİRTİLER

Diyabetik retinopatinin ilk evreleri genellikle asemptomatiktir. Hastalığın evresi ilerledikçe bulanık görme, görme keskinliği kaybı, görme de bozulma ve ilerleyici görme kaybı semptomları görülebilir. Diğer bulgu ve belirtiler:

-Mikroanevrizmalar. Diyabetik retinopatinin en erken belirtisi. Perisitlerin kaybından dolayı kapilerlere sekonder olarak oluşur. Yüzeyel retina katmanlarında küçük kırmızı nokta olarak görülür.

-Nokta ve leke kanamaları. Eğer küçükse mikroanevrizmalar gibidir. İç nükleer, dış pleksiform katmanları gibi retinanın derin tabakalarında mikroanevrizma rüptürü gibi meydana gelebilir.

-Alev şeklindeki kanamalar. Yüzeyel sinir lifi tabakasında splinter kanama olarak meydana gelir.

-Retina ödemi. Kan retina bariyerinin bozulmasından dolayı serum proteinlerinin, yağlarının damardan sızması sonucu meydana gelir.

-Pamuk yün noktalar. Precapiler arteriollerin tıkanıklığından dolayı sinir lifinde infarktlar oluşur. Sıklıkla mikroanevrizma ve damar geçirgenliğinin artışıyla sınırlandırılmıştır.

-Venö döngüler ve venöz boncuk. Sıklıkla perfüze olmamış alanlara komşu alanlarda meydana gelir. Artmış retinal iskemiyi gösterir ve İlerleyici diyabetik retinopatinin en önemli göstergesidir.

-Retina içindeki mikrovasküler anormallikler. Proliferatif değişiklik olmadan kapiler yatakların yeniden şekillenmesi. Yeterince perfüze olmamış alanlarda meydana gelir.

-Makula ödemi. Görme bozukluğuna sebep olur.

İlerleyici olmayan diyabetik retinopati bulguları:

-Hafif: En az bir anevrizmanın varlığı ile gösterilen

-Orta: Hemoraji, mikroanevrizma ve yoğun eksüda ile gösterilen

-Şiddetli: 4 alanda kanama, mikroanevrizma ile en az 2 alanda venöz boncuk ve en az 1 alanda mikroanevrizma ile karakterizedir.

İlerleyici diyabetik retinopati bulguları

-Yeni damar oluşumu

-Retina öncesinde kanama

-Vitröz doku içine kanama. Jel içinde kan pıhtı kümeleri şeklinde görülebilir.

-Makula ödemi

-Fibrovasküler doku proliferasyonu.Genellikle yenidamar oluşumu kompleksi ile ilgilidir.

-Retina dekolmanı traksiyonu

ETYOLOJİ

Retina ışığı algılar ve Optik sinir vasıtasıyla beyne sinyal olarak gönderir. Kronik şeker yüksekliği retinadaki küçük damarlara zarar vererek diyabetik retinopati oluşmasını sağlar.Bu durumda retinanına zarar görmesine ve işleyişinin bozulmasına sebep olur.Yüksek kan bacıncı,yüksek kan şekeri ve diyabet hastalığının süresi risk faktörleridir.

TANI

Diyabetik retinopati de en iyi tanı geniş pupillalara sahip göz üzerinde incelemedir. Gözün pupillalarını genişletmek için doktor göze damla damlatır. Genişlemiş pupilla doktora en iyi görüntüyü görmesini sağlar. Göz damlası görmeyi azaltabilir veya bulanık görmeye sebep olabilir. Ancak birkaç saat içinde bu durum düzelir. İnceleme sırasında doktor gözde şunları araştırır:

-Anormal kan damarları

-Şişmiş, kan veya yağ birikmiş retina

-Yeni kan damarlarının büyümesi veya skar dokusu

-Gözün beyaz alanına kanama

-Retina dekolmanı

-Optik sinirdeki anormallikler

Bunlara ek olarak görme testi yapabilir, glikomu test etmek için gözün basıncını ölçebilir ve katarakt için delil arayabilir.

TEDAVİ

Diyabetik retinopatiye tamamen çözüm sağlayacak bir tedavi yöntemi yoktur. Ancak retina eğer çok ciddi bir şekilde bozulmadıysa, lazer tedavisi görme kaybını önlemede çok etkilidir. Retina ciddi bir şekilde hasarlanmadıysa vitröz dokunun cerrahi olarak çıkarılması görmenin iyileşmesine yardım edebilir. Bazen anti-VEGF ilacı veya anti inflamatör ilaçlar yeni oluşan damarların küçülmesine yardım edebilir. Çünkü hastalık ilerlemedikçe bulgular gelişmeyecektir. Bu yüzden düzenli göz gözlemi erken tanı için önemlidir. Eğer retinopati erken tanınırsa tedavi etmesi kolaylaşır ve görme kaybı önlenebilir. Retinanın merkezi etkilenmedikçe veya nadir olaylarda periferik görme etkilenmedikçe diyabetik retinopati için tedavi gerekmeyebilir. Ancak düzenli bir şekilde görmenizin değerlendirilmesi gerekmektedir. Eğer makula da makula ödemi varsa lazer tedavisi gerekebilir. Daha ciddi retinopati de hem lazere hem de cerrahi ameliyata ihtiyaç duyulabilir. Retina ciddi hasarlanmadan önce eğer yapılırsa bu işlemler görme kaybını yavaşlatabilir veya durdurabilir. Eğer gözde kanama varsa vitrö dokunun ameliyatı yapılabilir. Diyabetik retinopatinin tedavisi genellikle önlemede, ertelemede veya görme kaybını azaltmada etkilidir. Ancak tamamen çözüm sağlayacak bir tedavi yöntemi yoktur. Bu yüzden düzenli bir şekilde takip edilmesi gerekmektedir.

izmir göz hastalıkları uzmanlarına buradan ulaşabilirsiniz.

istanbul göz hastalıkları uzmanlarına buradan ulaşabilirsiniz.

ankara göz hastalıkları uzmanlarına buradan ulaşabilirsiniz.

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here