External Otit

0
587

TANIM: External otit, yüzücü kulağı da denen bir dış kulak enfeksiyonudur. Genellikle etkeni kulakta su kalması sonucu bakteriyel üremesidir. Kulağa parmak sokmak, pamuklu kulak çubukları ya da farklı yabancı cisimler de dış kulağın ince derisini yaralayarak external otite sebep olabilirler. Genellikle kulak damlaları ile tedavi edilebilen bir hastalıktır. Erken tedavi edilmesi daha ciddi enfeksiyonları önlemede faydalıdır.

SEBEPLER: External otit genellikle bakteriyel sebeplere bağlıdır. Viral ve fungal sebepler de vardır fakat seyrektir. Kulağın aslında doğal koruma mekanizmaları vardır. Serumen adı verilen, yapışkan sıvı kulaktan salgılanır ve kulağı enfeksiyonlara karşı korur. Hafif asidik bir sıvı olup bakteri üremesi için kulak içini uygunsuz hale getirir. Serumen aynı zamanda kiri ve ölü kulak hücrelerini toplar ve bunların kulaktan atılımını kolaylaştırır. Kulak çubuklarındaki sarımsı renk serumen sıvısından gelir. Bu mekanizmada bir problem olması sonucu bakteriler kolaylıkla çoğalır ve external otite sebep olurlar. Bunun yanında kulağın anatomik yapısı da orta kulaktan dış kulağa doğru aşağı eğimlidir. Bu sayede kulakta kalan sıvı kolayda aşağı damlar ve kulak kuru kalır. Bu yapıdaki anatomik bozukluklar external otit için risk oluşturabilir. Sonuç olarak kulakta fazla nemin uzun süre kalması, kulak kanalındaki yaralar ve hassasiyet reaksiyonları external otit oluşumuna sebep olabilir.

SEMPTOMLAR: External otit semptomları genellikle hafiften ağıra doğru artış gösterirler. Eğer enfeksiyon tedavi edilmezse ağır döneme hızlı bir geçiş görülür. Semptomlar hafif, orta ve ağır olmak üzere gruplandırılabilirler.

-Hafif semptomlar: kulak kanalında kaşınma, kulağın içinde kızarıklık, kulakta çekilmede ve itilmede daha da kötüleşen rahatsızlık hissi, kokusuz, ve renksiz kulak akıntısı.

-Orta semptomlar: kulak kanalında kaşınma, artan ağrı, kulak içinde kızarıklık, artmış kulak akıntısı, kulaktan irin akması, kulak içinde doluluk hissi, ödeme bağlı kulakta tıkanıklık, duyma hissinde azalma.

-Ağır semptomlar: yüze, sırta ya da kafaya yayılan ağır ağrı, kulak kanalının tam tıkanması, dış kulağın kırmızı ve ödemli olması, boyundaki lenf nodlarında şişme, ateş.

Semptomlar hafif dahi olsa derhal bir doktora gözükülmelidir çünkü external otit zamanla geçmez, bilakis kötüleşir.

TANI: External otit basit bir poliklinik ziyaretiyle tanı alabilir. Doktor kulak kanalınızı ışıklı, otoskop adı verilen bir aletle izler. Kulak kanalınızda kızarıklık, ödem olabilir. Deri artıkları ve birikmiş irin kulak kanalında mevcut olabilir. Daha sonra kulak zarı muayene edilir. Kulak zarının hasar görmemiş olması önemlidir. Eğer kulak zarı görünmüyorsa kulak içerisindeki sıvı aspire edilerek ya da kazınarak temizlenir. Eğer kulak zarı zarar görmüşse orta kulağa da bakmak gerekir. Enfeksiyonun birincil odağı orta kulak da olabilir. Orta kulak ve dış kulak enfeksiyonu için tedaviler aynı değildir. Doktor gerekli görürse kulaktaki enfeksiyondan aldığı örnek sıvıyı laboratuara test amaçlı gönderebilir.

TEDAVİ: Tedavide önce kulak temizlenir. Kirli bir kulağa uygulanan ilaçlar enfeksiyon alanını tedavi etmeyebileceğinden bu önemlidir. Temizlik için doktorunuz emici bir alet kullanabilir, ya da irini kazımaya çalışabilir. Can yakan bir işlem değildir. Daha sonra kulağı normal antibakteriyel durumuna geri çevirmek amaçlı kulağa asidik bir sıvı uygulanabilir. Steroid kullanımı enflamasyonu ve şişkinliği azaltır. Eğer enfeksiyon bakteriyel ise, antibiyotikler kullanılabilir. Eğer mantara bağlı bir enfeksiyon söz konusu ise antifungal ilaçlar denenir. Kulak damlaları kullanılırken, damlalık şişe elde biraz tutulup vücut ısısına getirildikten sonra kulağa uygulanır. Damla damlatıldıktan sonra, o kulak üstte kalacak şekilde uzanılır ve ilacın tüm kulağa yayılmasına izin verilir. Eğer işlem kişi tarafından yapılamıyorsa yardım alınması gerekir. Ağrı için basit ağrı kesiciler kullanılması mümkündür. Tedavinin efektif bir şekilde işlemesi açısından tedavi süresince yüzme, dalma sporları yapılmamalıdır. Uçak yolculuğu, kulak içi kulaklık kullanımı ve duş sırasında kulağa su kaçması önlenmelidir.

KORUNMA: External otit korunulması kolay bir hastalıktır. Kulaklar kuru tutulmalı, yüzerken kulağa su kaçmamasına dikkat edilmeli, kulağa yabancı cisim sokulmamalı ve kulağa rahatsızlık verici uygulamalar yapılmamalıdır.

[yasr_visitor_votes size=”large”]

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here