Gırtlak Kanseri

0
220

TANIM: Gırtlak kanserleri, boğazda larinks adı verilen ve ses tellerinde farinks adı verilen yapılarda, veya tonsillerde gelişebilen kanser benzeri tümörlere verilen genel isimdir. Genel olarak faringeal ya da laringeal kanserler olarak gruplandırılırlar.

SEBEPLER: Kanserler genetik geçişle kişide baş gösterebileceği gibi belirli iritan maddelere maruziyet sonucunda da gelişebilirler. Gırtlak kanserine sebep olan sebepler aşağıdaki gibidir:

-Sigara

-Alkolizm

-A vitamini yetersizliği

-Asbest maruziyeti

-Kötü diş-ağız temizliği

-İnsan papillom virüsüne maruziyet (HPV)

-Sebze ve meyve gibi gıdaların alınmasında aksaklık

-Gastroözefageal reflü hastalığı

SEMPTOMLAR: Birçok kanseri erken dönemde yakalamak mümkün olmayabilir. Ne yazık ki gırtlak kanseri de erken dönemde tanı koyulması zor bir kanserdir. Kişide bazı semptomlara neden olabilri. Bu semptomlar:

-Ses değişikliği

-Yutma güçlüğü

-Kilo kaybı

-Boğaz ağrısı

-İnatçı öksürükler, kanla karışık da olabilirler

-Boyunda şişmiş lenf nodları

-Hırıltılı solunum

-Kulak ağrısı

-Ses boğukluğu

Bu gibi semptomların sürekli olması doktora gitmek için bir sebeptir. Kişi tüm semptomlara sahip olsa dahi bu gırtlak kanserine spesifik olmayabilir. Diğer nedenler ekarte edildikten sonra gırtlak kanseri taraması yapılabilir.

TANI: Semptomlarından rahatsız olan kişi bir kulak burun boğaz hekimine gözükebilir. Doktor şikayetleri sorar ve kişinin medikal öyküsünü dinler. Doktor laringoskop adı verilen bir alet ile ağzınızdan kamerayla girip boğazınızı inceler. Eğer şüphelenilecek bir durum varsa doktor kameranın ucundaki bir alet ile boğazınızdan biyopsi alabilir. Örnek doku olan biyopsi laboratuvar incelemesi için gönderilir. Mikroskop altında inceleme sonucunda kanserin evrelemesi yapılır. Evre 0 ila 4 arasında toplam 5 evre vardır.

Evre 0: Tümör gırtlak dışında bir dokuyu etkilememiştir.

Evre 1: Tümör 7 santimetreden küçük ve sadece gırtlağa lokalizedir.

Evre 2: Tümör 7 santimetreden çok az daha büyük fakat hala sadece gırtlağa lokalizedir.

Evre 3: Tümör büyüktür ve gırtlağa komşu dokulara da sıçramıştır.

Evre 4: Tümör çevre dokulara sıçramakla kalmamış uzak organlara da sıçrama yapmıştır.

Tümörü daha iyi anlamak amacıyla doktor farklı görüntüleme yöntemleri de kullanabilir. MR, PET ve CT doktorun gırtlağa daha yakından bakıp daha iyi bir tanı koymasına yardımcı olabilir.

TEDAVİ: Gırtlak kanserinin tedavisinde birden fazla yöntem kullanılabilir. Yöntemler kanser hastalarında kanserin tekrar ortaya çıkmasını engellemek amacıyla genellikle kombinasyon şeklinde kullanılırlar. Eğer tümörün boyutu küçükse hasta direkt cerrahi yöntemle tedavi edilebilir. Anestezi altında yapılan bu ameliyatta tümör gırtlaktan tamamen çıkartılır. Cerrahiyi takiben doktor radyoterapi önerebilir. Radyoterapi ile yüksek enerji dalgaları hastaya verilerek kötü huylu kanser hücreleri hedef alınır. Lokalize uygulanan bir terapidir. Çıkartılan tümörden geriye kalmış olabilecek hücreler bu şekilde elimine edilir. Kemoterapi tüm kanserlerde olduğu gibi gırtlak kanserinde de kullanılabilir. Eğer kanserli doku büyükse ve farklı organlara da sıçramışsa kemoterapi ilaçları hastaya damardan verilerek tüm vücuttaki kanser hücreleriyle savaşmaya gönderilir. Kemoterapi yanında hastaya radyoterapi de uygulanabilir. Cerrahi yöntem her zaman en başta uygulanmak zorunda değildir. Kimi hastalarda tümör büyük olduğundan önce radyoterapi ile küçülmesi sağlanır ve daha sonra kalan küçük parça cerrahi ile alınır.

TAKİP: Kanser hastalarında terapinin önemi kadar takibin de önemi büyüktür. Kanser hücreleri damar ya da lenf yoluyla tüm vücuda yayılabildiğinden gırtlak kanseri temizlense dahi gözden kaçan hücreler daha sonra farklı bir organda kanserleşmeye sebep olabilir. Bunun önüne geçmek için hasta tam kür olsa dahi belli zamanlarda doktor kontrolüne çağrılır. Bazı gırtlak kanseri ameliyatlarından sonra hasta gırtlak fonksiyonlarında problemler yaşayabilir. Yutma güçlüğü, konuşma güçlüğü, nefes alma güçlüğü bu fonksiyon bozukluklarından bazılarıdır. Bu gibi semptomları iyileştirmek için hasta tedavi sonrası fizyoterapiye ihtiyaç duyabilir.

[yasr_visitor_votes size=”large”]

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here