Göz Siniri Hasarı

0
262

TANIM: Göz siniri tıp dilinde optik sinir olarak adlandırılır. Her bir optik sinir 1.2 milyon sinir lifi taşır. Bu sinir liflerine retinadan uyarı gelir ve beyne iletilir. Optik sinir hasarları doğumsal olabileceği gibi daha sonra edinilmiş de olabilirler. Optik sinir hasarı mutlaka bir şekilde gözleri etkiler. Hasarın lokalizasyonuna göre bir göz ya da iki göz birden görme yetisini kaybedebilir. Optik sinirler gözden geriye doğru uzanıp optik kiyazmada toplanırlar. Optik kiyazmanın önündeki hasarlar bir gözü, arkasındaki hasarlar ise iki gözü birden etkiler.

SEBEPLER: Göz siniri hasarı fiziksel travmalara, beyne yakın büyüyen tümörlere ya da immün sistemi baskılayan hastalıklara bağlı gelişebilir.

GÖZ SİNİRİNİ ETKİLEYEN HASTALIKLAR:

-Konjenital optik atrofi: Genellikle aileden katılımla geçen bir hastalıktır. Genellikle çocuklukta ortaya çıkar ve erişkinliğe doğru ilerleme gösterir. 2 yaşından itibaren tanı konulması mümkündür. Nistagmus denilen, göz küresinin titremesi durumu da konjenital optik atrofiye eşlik edebilir.

-Leber ailesel optik nöropatisi: X kromozomuna bağlı aileden kalıtımla geçen bir hastalıktır. Sıklıkla 20-30’lu yaşlardaki erkeklerde ortaya çıkar. Bazı durumlarda görme kaybı bir miktar engellenebilir fakat çoğunlukla kaybedilir.

-Optik sinir hipoplazisi: Anne karnındaki gelişim sırasında optik sinir gelişimi nörolojik bir defekt ile bozulabilir. Optik sinir gelişmeye başlar fakat gelişimi durur veya geriler. Bu defekt sonucunda görme seviyesi normal olabileceği gibi bozuk da olabilir. Eğer bir sekel oluşmuşsa bu sekel genellikle iki gözde birden olur. Görme kaybı tek taraflı ise hasta durumu fark etmediğinden tanı koymak seneler sürebilir. Optik sinir hipoplazisine sahip çocuklarda nistagmus denen göz küresinde titreme de görülebilir.

-Edinilmiş optik atrofi: Edinilmiş optik atrofi, gözdeki dejeneratif damar hastalıklarına ikincil olarak gelişir. Optik sinire olan yüksek basınç, sinirde deformitelere sorun olabilir. Metabolik hastalıklar, travma, glakom ya da göze toksik olan maddeler de edinilmiş optik atrofiye yol açabilir. Tek semptom görme kaybıdır.

-Optik nörit: Optik nörit, optik sinirin iltihaplanmasıdır. Olguların yarısı multipl myelom hastalığına bağlı olarak oluşur. Olguların %30’unda optik nörit görme kaybı ile ortaya çıkar. Göz küresi içerisindeki diğer yapıların iltihaplanma riski de vardır. Optik nörit genellikle tek gözde ortaya çıkar. Semptomu genellikle birkaç gün süren görme kaybıdır ve göz hareket edildiği zaman ağrı olur. Bulanık görme olabilir. Hadiseler bir kere gerçekleştiği zaman görme kaybına sebep olmazlar fakat tekrarlamaları kalıcı görme kaybı için bir risktir. Optik nörit 18-45 yaşları arasındaki kadınlar daha sıklıkla etkiler.

İskemik optik nöropati: İskemi, bir dokuya giden kan akımının durmasıdır. İskemik optik nöropati durumunda göze giden kan akımı kesileceğinden görme kayıpları sık yaşanır. Anterior ve posterior iskemik optik nöropati çeşitleri vardır. Görme kaybı aniden gelişebileceği gibi birkaç gün içerisinde de oluşup ilerleyebilir. Posterior iskemik optik nöropati daha sık gözükür fakat tanısını koymak için beyin tümörü ve inme dışlanmalıdır. Hastalığa yakalanan hastalar yürüme güçlüğü ve görüntüde siliklik tanımlarlar.

Glakom: Glakom, yavaş ilerleyen ve optik sinire zarar vererek görme kaybına yol açan bir hastalıktır. Hastalığın sebebi göz içi basıncın, optik sinir basıncından fazla olmasıdır. Bu durumda optik sinir bu basıncı tolere edemez ve hasar görür. Tedavi edilmemiş glakom sonuçta optik atrofi ve körlüğe ilerler.

GÖRME KAYBI TEDAVİLERİ: Göz siniri hasarının tedavi edilmesi zordur fakat görme kaybını azaltmak veya semptomları hafifletmek için bazı yöntemler uygulanır. Okumaya yardımcı olmak amacıyla okuma gözlükleri, optik ve elektronik büyüteçler, bilgisayar görüntülerini büyüten uygulamalar kullanılır. Aydınlığı kontrol etmek de görme kaybını hafifletebilir. Düzgün ışıkla beraber kontrast renkler arttırılıp görme işlevi düzgünleştirilebilir. Bu düzgün ışığı sağlamak amacıyla özel güneş gözlükleri üretilmiştir. Bu güneş gözlükleri ayrıca optik olarak numaralı da olabilirler.

[yasr_visitor_votes size=”large”]

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here