Göz Tembelliği

0
172

TANIM: Göz tembelliği, bebeklik ve çocukluk döneminde görmenin anormal olarak gelişmesi sonucu meydana gelen görme bozukluğudur. Her ne kadar göz tembelliği genelde tek gözü etkilese de bazı durumlarda her iki gözü de etkileyebilmektedir. Göz tembelliği, çocuklardaki düşük görme kapasitesi probleminin en sık görülen sebebidir. Eğer göz tembelliği tedavi edilmezse görüş kaybı artabilmektedir. Göz tembelliği oluşması için gözde belirgin yapısal bir anormallik olması gerekmez. Göz ve beyin arasındaki sinirsel yollar gerektiği gibi uyarılmaz ise özellikle diğer gözde bir görme kusuru olan durumlarda beyin sağlıklı gözü tercih eder ve diğer gözde göz tembelliği meydana gelir. Bu durumda beyin, görme kusuru olan daha zayıf gözden gelen sinyalleri göz ardı eder. Genellikle göz tembelliği göz bandı, göz damlası, gözlük veya kontakt lensle tedavi edilebilmektedir. Ancak bazı durumlarda cerrahi müdahale gerekebilir.

SEBEPLER:

-Şaşılık: Gözlerin hareketlerini düzenlemekle görevli kaslarda söz konusu olan bir orantısızlık sonucu gözlerin birbiriyle olan paralelliğinin yitirilmesidir. Şaşılık, göz tembelliğinin en sık görülen sebebidir.

-Deprivasyon: Deprivasyondan kaynaklanan göz tembelliği genelde gözlerden birinde katarakt gibi bir göz problemi olan durumlarda söz konusu olur.

-Refraktif (kırıcılık): İki göz arasında görme bakımından çok büyük farklılık olan durumlarda da göz tembelliği söz konusu olabilir. Hipermetrop, miyop ve astigmat gibi görme kusurlarının bir gözde diğerinden daha yüksek derecede bulunduğu durumlarda, refraktif kusurlar göz tembelliğine yol açabilmektedir.

RİSK FAKTÖRLERİ:

-Ailede göz tembelliğinin bulunması

-Prematüre doğmuş olmak

-Zayıf doğmak

-Ailede şaşılık, çocukluk kataraktı gibi ciddi göz problemlerinin bulunması göz tembelliği oluşma olasılığını arttırmaktadır. 

TANI: Göz tembelliği tanısı, doktor tarafından icra edilen tam göz muayenesi ile konur. Doktor muayene sırasında gözde kayma olup olmadığını, iki göz arasında görmede farklılık bulunup bulunmadığını veya her iki gözde de az görmenin söz konusu olup olmadığını inceler. Göz tembelliği tanısı koymak için yapılacak testler, çocuğun yaşına göre değişiklik gösterir. Yeni doğanlarda katarakt olup olmadığının anlaşılması için kırmızı refleks testi yapılabilir. Bebeklerde bakışlarını sabitleme ve gözleriyle hareket eden objeleri takip edebilme kapasitelerinin tespit edilmesi için test yapılabilir. Küçük çocuklarda da kırmızı refleks testi ile tanı konabilmektedir. Okul öncesi dönemdeki çocuklarda ise tek göz kapatılarak resimler ve harfler gösterilerek ve bu işlem her iki göz için de yapılarak göz tembelliği tanısı konabilir.

TEDAVİ: Göz tembelliği eğer hipermetrop, miyop veya astigmat gibi bir görme kusurundan kaynaklanıyor ise tedavi numaralı gözlükler veya kontakt lenslerle yapılabilir. Ayrıca daha güçlü gözü günde 3 saat ile 6 saat arası bir süre boyunca göz bandıyla kapatarak zayıf gözün güçlenmesi sağlanarak göz tembelliği tedavi edilebilmektedir. Göz bandına alternatif olarak güçlü göze damlatılan atropine denilen göz damlası ile güçlü olan gözün geçici olarak bulanık görmesi sağlanarak zayıf göz güçlendirilebilir. Eğer her iki gözde de kayma varsa, şaşılık söz konusuysa ameliyat gerekebilmektedir. Bazı çocuklarda kontakt lens ve gözlük ile yapılan tedavi tek başına yeterli olmaktadır ancak diğerlerinin ayrıca göz damlası veya göz bandı kullanması da gerekebilir. Genellikle göz tembelliği tedavisi uygulandığında, çocuğun görüşü bir kaç hafta veya bir kaç ay içerisinde iyileşir. Ancak tedaviye erken başlanması, tedaviden daha hızlı ve daha iyi sonuç alınabilmesi bakımından oldukça önemlidir. Her ne kadar ergenlik çağındaki kişilerde de göz tembelliği tedavisi başarılı sonuç verse de, yapılan araştırmalara göre erken başlanan göz tembelliği tedavisi ilerleyen zamanda daha iyi sonuç vermektedir.

[yasr_visitor_votes size=”large”]

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here