İletişim Problemleri

0
217

TANIM

Kişinin iletişim kurmasında güçlüğe yol açan bir grup bozukluk ve duruma iletişim problemleri denir. Bu problemler konuşmaya, dile, duymaya ve gelişime ilişkin olabilir. İletişim kurabilme yetisi hafif veya ciddi oranda etkilenmiş olabilir. Kekeleme, otizm, Disleksi gibi bozukluklar iletişim problemlerinden bazılarıdır.

BULGU VE BELİRTİLER

İletişim problemlerine yol açacak şekilde, yazılı ve sözlü iletişimin kullanımına ilişkin kalıcı problemler şu belirti ve bulgular ile ortaya çıkar:

-Akıcılık kaybı:

Seslerin, kelimelerin veya kalıpların 4 yaştan sonra tekrarlanması

İletişime geçmeye çalıştığında sinirlenme

Konuşurken sürekli kafa sallama

Konuşurken sürekli göz kırpma

Konuşmaktan utanma/çekinme

-Telaffuz eksikliği:

3 yaş itibariyle muğlak, belirsiz konuşmalar

3 yaş itibariyle kelimelerin başındaki sessiz harfleri terk etme

4 yaş itibariyle kelimelerin sonundaki sessiz harfleri terk etme

7 yaşından sonra telaffuzla ilgili kalıcı problemler yaşama

Bulunması gereken yerlerde sesli harfleri terk etme

Sesleri değiştirme

Doğru kelime yerine yanlış kelimeleri kullanma

-Ses bozuklukları:

Ses akordunda bozulmalar

Ses şiddetinde bozulmalar

Ses kalitesinde bozulmalar

-Dil bozuklukları şunları içerebilir:

Afazi- Öğrenilmiş iletişim yeteneklerinin beynin dilden sorumlu bölgesindeki hasarlanmadan ötürü kaybı. Afazi bir inme veya kafa travması sonucu genellikle aniden gelişir fakat beyin tümörü gibi durumlar varlığında yavaş yavaş da gelişebilir.

Afazinin dört alt tipi vardır:

-İfade etme afazisi: Kişi söylemek istediğini bilir fakat söylemek veya yazmakta zorlanır

-Reseptif afazi: Sesi duyar veya yazıyı görür fakat kelimelerin ne anlama geldiğini anlamlandıramaz.

-Anomik afazi: Nesneler, mekanlar veya olaylar için doğru kelimeleri kullanmakta zorlanır

-Global afazi: Konuşamaz, konuşmayı anlayamaz, okuyamaz veya yazamaz.

Gecikmiş dil- Düşüncelerin ve fikirlerin anlaşılıp ifade edilmesinde gerekli olan dil yeteneklerinin gelişiminde fark edilir yavaşlık olması.

Diğer belirti ve bulguları şu şekildedir:

-Kelimelerin ve anlamlarının yanlış kullanılması

-Düşüncelerin ifade edilmesinde yetersizlik

-Düzgün olmayan dil bilgisi kalıpları

-Kelime dağarcığında körelme

-Yön takibinde güçlük

-Görülen veya duyulan bir kelimeyi anlayamama

-Anlatmak istediklerini diğer insanlara aktarmada güçlük

ETYOLOJİ

İletişim problemlerine yol açan pek çok potansiyel sebep vardır ve bunlardan en sık görüleni zeka gerilikleridir. Diğer sebepler ise şunları içerir:

-İşitme alması ve bozuklukları

-Öğrenme engellilikleri

-Otizm

-Şizofreni

-Serebral Palsi

-Fiziksel engellilik: Yarık damak ve dudak veya ağız ve burnun malformasyonları

-Sosyal yeteneklerde eksiklikler de dahil olmak üzere ciddi davranışsal veya duygusal problemler

-Ses tellerinde hasarlanma

-Kedi ağlaması sendromu

-Gilles de la Tourette sendromu

-Diş implantları

-Alkol zehirlenmesi

-Nörolojik bozukluk ve hastalıklar

-Kafa travması

-Alzheimer hastalığı

-İnme

-Geçici iskemik atak

TEDAVİ

İletişim problemlerinin tedavisi şunlardan bir veya birkaçından faydalanılarak yapılabilmektedir:

-Konuşma terapisi: Çocuklara yeni kelimeler öğrenmelerinde, düşüncelerini ve inanışlarını organize etmelerinde ve dil bilgisi veya kelime hatalarını düzeltmelerinde yardım etmek

-Davranış terapisi: Çocukların arzu edilen iletişim davranışlarının artması, istenmeyen problemli davranışlarının ve yanlış benimsenmiş mücadele etme yöntemlerinin azaltılması ve işe yarar nitelikte kişiler arası iletişim yeteneklerinin kazandırılması amaçlanır.

-Uyarıcı ilaç kullanımı: Hiperaktivite, dürtüsellik gibi durumların varlığında başvurmak üzere ilaç kullanımı

-Çevresel değişiklik: Çocuklara uyum sağlamalarını kolaylaştıracak şekilde okul içerisinde ve sözlü testlerde daha fazla vakit ve imkan verilmesi

[yasr_visitor_votes size=”large”]

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here