Kafa Tabanı Tümörleri

0
584

Tanım

Kafa tabanı, kafatasının alt kısmıdır ve üzerinde beynin oturduğu bir alandır. Kafa tabanı beyni sinüsler, gözler ve kulaklar gibi kafatasındaki diğer yapılardan ayırdığı için önemlidir. Kafa tabanında pek çok açıklık bulunur, bu açıklıklardan sinirler ve kan damarları geçer. Kafa tabanı tümörleri kemik yapılardan, sinüsleriden, beyinden, sinirlerden ve damarlardan köken alabilir. Kafa tabanı ön, orta ve arka bölümler olmak üzere üçe ayrılır ve tedavinin şekli tümörün bulunduğu yere göre değişiklik gösterir.

Belirtiler

Tümörün belirtileri tümörün bulunduğu yere ve tümörün büyüme hızına göre çeşitlilik gösterir. Çoğu kafa tabanı tümörü yavaş ortaya çıkar. Kafa tabanı tümörleri büyüdüğünde ve beyin, görme siniri, büyük atardamarlar gibi hayati organlara bası yaptığında fark edilir. Örneğin kafa tabanını ve burnu etkileyen tümörler nefes ve koku almayı etkiler. Hipofiz bezindeki bazı tümörler ise yutmyaı ve görmeyi engelleyebilir. Kafa tabanı tümörlerinin sık görülen belirtileri baş ağrısı, nefes almada güçlük, koku duyusunda bozulma, bulanık ya da çift görme, yutma güçlüğü ve duyma kaybıdır. Diğer belirtiler ise denge kaybı, bulantı kusma ve hafıza kaybıdır.

Sınıflandırma

Kafa tabanı tümörleri tümörün hangi dokudan kaynaklandığına, hücresel karakterine ve anatomik yerine göre sınıflandırılır. Kafa tabanı tümörleri genellikle sinirlerden, damarlardan, beyin zarından, kafa tabanının kedisindeki kemik yapılardan ve etrafındaki sinüslerden köken alır.

Sebepler ve Risk Faktörleri

Kafa tabanı tümörlerinin oluşumunda belirlenebilmiş bir sebep yoktur. Kafa tabanı tümörü oluşumunu artıran risk faktörleri daha önce kafaya ya da kafa derisine radyasyon tedavisi almış olmak, arsenik ve böcek ilacı gibi bazı kimyasallara maruz kalmak ve bazı genetik durumlardır.

Tanı

Kafa tabanı tümörlerinin tanısında, hekim hastayı muayene eder, hastalığın belirtileri ve kişinin sağlığı hakkında bazı sorular sorar. Sinir sistemi muayenesinde ise görme, duyma, denge, refleksler, düşünme ve hatırlama becerileri kontrol edilir.

Beynin görüntülenmesinde MR (Manyetik Rezonans) ve BT (bilgisayarlı tomografi) kullanılabilir. Bunlar beyin tümörlerinin teşhisinde en sık kullanlan araçlardır.

Diğer görüntüleme teknikleri kemik taraması ve PET taramasıdır.

Kemik taramasında kişiye radyoaktif bir madde engekte edilir, tümör bu maddeyi tutar ve böylece tümörün kemiklerde tam olarak nereye yayıldığı görülür, diğer organlara yayılıp yayılmadığı da görülebilir.

PET (Pozitron Emisyon Tomografisi) taramasında hücreler büyüme aşamasında iken görüntülenir. PET bilgisayarlı tomografi ile birlikte kullanılabilir. Kişiye radyoaktif glikoz enjekte edilir ve bu maddeyi alan tümör hücreleri beynin normal kısımlarıyla karşılaştırılır.

Diğer testler arasında anjiyografi ve endoskopi(burnun içerisinin ince bir kamera ile görüntülenmesi) bulunur.

Tümörün hangi hücrelerden oluştuğunun belirlenmesi için biyopsi yapmak gerekebilir. Biyopside ince iğne biyopsisi, burundan sokulan bir kamera yardımıyla yapılan biyopsi (endoskopik) ve cerrahi sırasında yapıan biyopsi kullanılabilir.

Baş ve boyundaki bazı kısımların düzgün çalışıp çalışmadığını belirlemek için fonksiyonel testler yapılabilir. Bu testler hastanın belirtilerine ve tümörün yerine göre seçilir. Bunlar arasında işitme testi, denge testleri, görme testleri, ses tellerinin fonksiyonunu ölçen testler ve yutma testi bulunur.

Tedavi

Kafa tabanı tümörlerinin tedavisi cerrahi, radyoterapi, kemoterapi ya da izlemle yapılabilir. Tedavide bu yöntemlerin birleşimi de kullanılabilir. Tedavi tümörün yerine, yayılımına, iyi huylu ya da kötü huylu olmasına, hastanın genel sağlık durumuna ve olası seçeneklerden hangisini tercih edeceğine göre değişir.

Kemoterapi pek çok kafatası tümörünün tedavisinde kullanılabilir. Radyasyon tedavisi cerrahi tedavinin güvenli olmadığı alanlarda bulunan tümörlerin tedavisinde kullanılabilir. Aynı zamada cerrahiden sonra da kullanılabilir.

Eğer kafa tabanı tümörü iyi huyluysa ve cerrahların güvenle çıkarabileceği bir yerdeyse, gereken tek tedavi cerrahi olabilir. Genellikle pek çok hasta burun içinden yapılan endoskopik cerrahilere uygun olsa da kafa tabanı tümörleri için pek çok cerrahi yaklaşım bulunur.

Herhangi bir belirtiye yol açmayan küçük tümörler için izlem de bir seçenek olabilir. Tümör büyümüyorsa veya herhangi bir işlev bozukluğuna yol açmıyorsa tedavi gerekmeyebilir.

[yasr_visitor_votes size=”large”]

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here