Kırma Kusurları

0
217

Tanım

Kırma kusurları, göz organının temel çalışma mekanizmasını bozarlar. Dolayısıyla, görmede bir takım bozukluklar meydana gelir. Bunun birkaç sebebi vardır. Gözün şekliyle ilgili bir takım değişikliklerde, gözün kırıcılığı etkilenir. Gözün yatay eksende uzun olması durumunda kırıcılık artar, kısa olması durumunda ise kırıcılık azalır. Bir başka neden ise, lens ile ilgili bozukluklardır. Lens organının yaşlanması ve esnekliğini yitirmesi, kırıcılık kusurlarına yol açar.

Işık, ışığı geçiren cisimlerin içinden geçerken kırılmaya uğrar. Uğradığı kırılma miktarı cisimden cisime değişir. Gözde ışığı kıran en önemli iki bölge, kornea ve lenstir. Buradan geçen ışın, sağlıklı şartlar sağlandığında tam retina üzerine düşer. Retinadaki sinir hücreleri ise ışınları algılayarak sinirsel iletiye dönüştürür ve optik sinir yoluyla beyine iletir. Bu mekanizma sayesinde beyinde çevreyle ilgili bir görüntü oluşur.

En sık karşılaşılan kırma kusurları; miyopi, hiperopi, presbiyopi ve astigmatizm olarak sıralanabilir.

Miyopi: Yakını görme (nearsightedness) olarak da anılan bu hastalıkta, kişiler uzaktaki objeleri bulanık görürler. Ancak yakındaki objeleri görmelerinde herhangi bir sorun yoktur, bu yüzden yakını görme olarak da geçebilir. Miyopide, ışık gereğinden fazla kırılarak veya gözün yatay eksende gereğinden daha uzun olması sebebiyle, retinanın tam üstüne düşmek yerine önüne odaklanır.

Hiperopi: Uzağı görme (farsightedness) olarak da adlandırılabilen bu hastalıkta, kişiler yakındaki objeleri net bir biçimde göremezken, uzaktaki objeleri daha iyi görürler. Ancak hiperopi kişiden kişiye değişebilmektedir. Hiperopi, çoğunlukla yakını görememe ancak uzağı görebilme olarak ortaya çıkar. Buna karşın bazı durumlarda ise hiperopi o kadar ileri seviyededir ki cisimler, uzakta veya yakında olmalarından bağımsız olarak bulanık görülürler.

Astigmatizm: Bu bozuklukta, retinanın yapısındaki bir sorundan dolayı göz, ışığı retina üzerine eşit bir biçimde odaklayamaz. Astigmatizmde, korneanın yüzeyi düz ve eşit değildir. Pürüzsüz kubbemsi yapısı bozulmuştur. Görüntü bulanıktır ve yazılar birbirine girer.

Presbiyopi: Bu hastalık yaşla ilişkili bir durumdur. Gözde, yakın objelere odaklanmada bir sorun meydana gelir. Göz yaşlandıkça, lens esnekliğini kaybeder ve yakındaki cisimlere odaklanma için gerekli olan şekil değiştirme kabiliyetini yitirir.

Presbiyopi genelde 35 yaş üstü yetişkinleri etkiler. Diğer kırıcılık bozuklukları ise hem çocukları hem yetişkinleri etkileyebilir. Ailesinde kırma kusurları olan bireylerde bir veya daha fazla kırma kusuru ortaya çıkma olasılığı yükselmiştir.

Terim anlamı olarak anisometropi (anisometropia) ; kişilerde var olan bir kırma kusurunun, iki gözde birbirinden ciddi anlamda farklı derecelerde olması durumunu tanımlar. Bir başka terim olan afaki (aphakia) ise, değişen bir takım sebeplerle gözde lensin bulunmaması durumunu tanımlamaktadır.

Bulgu ve Belirtiler

Kırma kusurlarında en sık karşılaşılan şikayet, bulanık görmedir. Diğer bulgu ve belirtiler arasında çift görme, puslu görme, parlak ışıkların etrafında halka veya parıltı görülmesi, göz kısma, baş ağrıları ve göz yorgunluğu bulunmaktadır.

Tanı

Hastalar genelde bulanık görme ve görmedeki rahatsızlıkları şikayeti ile hastaneye başvururlar. Doktor tarafından yapılan muayenenin ardından tanıları kolayca konulur. Ancak birçok hasta, görme kusurları olduğunun farkında olmadan hayatına devam etmektedir.

Herkes belirli aralıklarla rutin göz muayenesi yaptırmalıdır. Muayene sırasında görme keskinliğini belirlemek için Snellen Tablosu ve retinoskop kullanılır.

Tedavi

Kırma kusurları; gözlük, kontakt lensler veya cerrahi ile düzeltilebilir.

Gözlükler en basit ve güvenli yöntemdir. Doktor tarafından reçetelendirilen gözlük ile kırma kusurları düzeltilebilir ve daha iyi bir görüş saplanabilir.

Kontakt lensler, göze giren ışınlar için ilk kırıcı yüzey olarak görev yaparlar. Kontakt lensler sayesinde daha doğru bir kırıcılık ve odaklanma sağlanır. Çoğu durumda kontakt lensler daha net bir görüş ve daha geniş bir görüş açısı sağlayarak daha konforlu bir kullanım sunarlar. Eğer doğru lens tercihi yapılmışsa ve doğru şekilde hijyen kurallarına uyarak kullanılırlarsa, tamamen güvenlidirler. Bazı durumlarda kişilerin gözleri lens kullanımına uygun bulunmayabilir. Böyle bir durumda göz hekimine danışılması gerekmektedir.

Refraktif Cerrahi, korneanın şeklini süresiz olarak değiştiren bir tedavi yöntemidir. Birçok refraktif cerrahi yöntemi bulunmaktadır. En doğru cerrahi yöntemin belirlenmesinde göz hekimleri yönlendirici olmaktadır.

[yasr_visitor_votes size=”large”]

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here