Kulak Çınlaması

0
179

TANIM

Tinnitus olarak da bilinen kulak çınlaması kulakta zil çalması şeklinde tanımlanmaktadır. Bu ses kükreyen, tıslama veya uğultu şeklinde olabilir. Bunların yanında tiz ya da düşük perdeli, yumuşak veya yüksek olabilir. Kulağın birinde veya her ikisinde birlikte duyulabilir. Birçok insan bu sesler depresyona,  anksiyeteye veya konsantrasyon bozukluğuna yol açabilir.

BULGU VE BELİRTİLER

Kulak çınlaması bir veya her iki kulaktan algılanabilir. İşitsel uyarı olmadan kafanın içinde ses olarak tanımlanmaktadır. Bu se çok farklı şekilde tanımlanabilir. Çok yaygın olarak tanımlamalardan birisi saf ton sesidir. Genellikle zil sesi gibi tanımlanır. Ancak bazı hastalarda cırcır böceğinin sesi, ağustos böceklerinin sesi, cızırtılı bir şarkı olarak da tanımlanabilir. Kulak çınlaması olan insanların birçoğunda bir dereceye kadar işitme kaybı vardır. Bu kişiler dışardan gelen sesleri temiz bir şekilde duyamazlar.

ETYOLOJİ

Birçok sağlık problemi kulak çınlamasına yol açabilir ve birçoğunda kesin bir neden bulunmaz. Kulak çınlamasının en yaygın sebebi iç kulaktaki hasardır. Ses dalgalarının basıncı dolayısıyla İç kulaktaki küçük narin tüylerin hareketi sonucunda elektriksel bir sinyal oluşur. Bu uyaran elektriksel sinyal salgılayarak sinir vasıtasıyla kulaktan beyindeki işitme merkezine gönderir. Beyin bu sinyalleri ses olarak yorumlar. Eğer tüy hücreleri kırılır veya eğilirse bu durum rasgele kaçak elektriksel sinyallerin beyne iletilmesine sebep olur. Bu durumun sonucunda ise kulak çınlaması meydana gelir.

Kulak çınlamasının oluşmasında birçok olay etken olabilir.

-Yaşa bağlı işitme kaybı. Bir çok insan için yaşa bağlı işitme kaybı 60 lı yaşlarda başlar. İşitme kaybı kulak çınlamasına neden olabilir. Bu tür işitme kaybına medikal olarak prebismus adı verilir.

-Yüksek sese maruz kalmak. Testere, ateşli silahlar ve ağır ekipmanlar gibi aletlerin çıkarmış olduğu yüksek sesler işitme kaybının seslerle ilgili olan kısmı için yaygın kaynaklardır. Uzun süre Yüksek sesle mp3 oynatıcısı veya ipad aletleri ile müzik dinlemek sesle ilgili olan işitme kaybının diğer sebeplerindendir.

-Kulak kiri tıkanıklığı. Kulak kiri bakteri büyütmesini yavaşlatarak veya havadaki tozları yakalayarak kulağın korunmasına yardım eder. Eğer aşırı kulak kiri birikirse, bu kirin doğal olarak temizlenmesi zorlaşır. Bunun sonucunda kulakta işitme kaybına veya kulak zarının irritasyonuna ve kulak çınlamasına sebep olur.

-Kulak kemikleri değişikliği. Orta kulaktaki kemiklerin sertleşmesi işitmeyi veya kulak çınlamasını etkileyebilir.

Daha az yaygın olan sebepleri sayarsak bunlar şunlardır:

-Meinere hastalığı. Kulak çınlaması meinere hastalığının erken belirtisidir. İç kulaktaki anormal sıvı basıncı bu hastalığa sebep olabilir.

-Kafa veya boyun yaralanması: Kafa veya boyun yaralanması iç kulağı etkileyebilir. İşitme siniri veya beyin fonksiyonu etkilendiği için kulak çınlaması meydana gelebilir. Birçok yaralanmalar genelde tek kulakta çınlamaya sebep olur.

-Akustik nöroma. Beyin ile kulak arasında bağlantıyı sağlayan denge ve işitmeden sorumlu olan Kraniyal sinir üzerinde oluşan bu iyi huylu tümörde kulak çınlaması yapabilir. Vestibüler schwannoma da bilinen bu durum genelde tek kulakta çınlamaya sebep olur.

-Kan damarı bozuklukları ile ilgili kulak çınlaması

Nadir durumlarda kan damarı bozuklukları kulak çınlamasına sebep olur. Bu tür olan kulak çınlamalarına pulsatil kulak çınlaması adı verilir. Bu sebeplerden bazıları:

-Kafa ve beyin tümörleri. Tümör Kan damarları üzerine bası yaparak kulak çınlamasına sebep olabilir.

-Yüksek kan basıncı. Hipertansiyon ve stres, alkol, kafein gibi diğer faktörler fark edilebilir kulak çınlaması yapabilir.

Kılcal kan damarı malformasyonu. A tar damar ile toplar damar arasında anormal baglantılar olarak bilinen Arteriovenöz malformasyon kulak çınlamasına sebep olabilir.

Ateroskleroz, çalkantılı kan akışı diğer kulak çınlaması sebeplerindendir.

TANI

Hastanın hikayesi ve bulguları tanımlaması kulak çınlamasına sebep olan hastalığı belirlemede önemlidir. Doktor anormal ses duyuyor musun gibi sorular sorabilir. Diger sorulardan bazıları şunlardır:

-Bu kulak çınlaması bir kulakta mı oluyor iki kulakta mı?

-Bu sesler zonklayıcı tarzda mı? Tekrarlıyor mu?

-Klik mi?

-İşitmeyi düşürüyor mu veya işitme kaybı yaşatıyor mu?

-Baş dönmesi gibi diğer bulgular var mı?

Kulak çınlaması bazı ilaçların yan etkisi sonucunda oluşabilir. Doktor kullandığınız ilaçları görmek isteyebilir. Fiziksel değerlendirme de baş, boyun işitme kanalları ve kulak zarları dahil olmak üzere geniş bir inceleme yapar. Bunun yanında nörolojik muayene de yapılır. Yüzde, ağızda ve boyunda uyuşma hissi veya güçsüzlük tümör veya diğer yapıların sinir zerine basısı sonucu meydana gelebilir. Bunun yanında doktor kulaklardaki işitme durumunu değerlendirmek için işitme testi yapailir. Bilgisayarlı tomografi, MR altında yatan diğer hastalık sebeplerini bulmak için ilave tanı yöntemi olarak kullanılabilir.

TEDAVİ

Kulak çınlaması altında yatan hastalığın belirtisi olduğu için ilk basamak neden olan hastalığı tedavi etmektir. Ancak tedavi sonrasında kulak çınlaması hala devam ediyorsa veya yüksek sese maruz kaldığında oluşuyorsa bazı medikal olmayan tedavi yöntemleri önerilebilir. Bazen kulak çınlaması müdahale olmadan kendiliğinden gidebilir. Eğer kulak çınlamasıyla alakalı sorun yaşıyorsanız öncelikle doktora veya danışma gruplarına gidip danışmak faydalı olacaktır. Kulak çınlamasının sebebi aşırı kulak kirinden dolayıysa kulak kirinin temizlenmesi önerilebilir. Eğer kulak enfeksiyonundan dolayı kulak çınlaması oluşuyorsa hidrokortizon içeren ilaçlar verilebilir. Eğer sebeplerden bazıları tümör, kist veya otoskleroz ise cerrahi önerilebilir. Kulak çınlaması için birçok ilaç üzerinde çalışılmıştır. Düşük dozlarla anti anksiyete ilaçları kulak çınlamasını düşürür. Bir antianksiyete ilacı olarak adlandırılan alprazolam ile orta kulak içine yerleştirilen steroid kullanımı birçok hasta için etkili olabilmektedir.

[yasr_visitor_votes size=”large”]

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here