Lazer ile Göz Tedavisi

0
178

TANIM

LASİK (lazer ile hücre içi keratomilöz) yani lazerli göz cerrahisi, lazer ile göz tedavisi olarak da anılan ve miyopi, hipermetropi ve astigmatlığın refrakter cerrahi ile düzeltilmesine dayanan bir tedavi yöntemidir. Bu ameliyat görme keskinliğinin arttırılması amacıyla göz kornea yüzeyinin traşlandığı ve tedavi aracı olarak lazer veya mikrokeratomun kullanıldığı bir ameliyattır ve bir göz doktoru tarafından gerçekleştirilir. Pek çok hasta için, lazer ile göz tedavisi gözlük veya kontakt lenslere göre kırma kusurlarının tedavisinde daha kalıcı bir alternatif sunmaktadır.

Lazer tedavisi fotorefraktif keratektomi gibi diğer cerrahi düzelmelerle benzerlik gösterir ve aynı zamanda görme kusurlarının cerrahi olarak tedavi edilmesinde radyal keratotomiye göre daha gelişmiş bir tedavidir. Ortadan yükseğe değişen derecelerde miyopisi olanlarda veya da ince kornealılarda, lazerle tedavi mümkün değildir ve bu hastalarda fakik göz içi lens kullanımı bir tedavi alternatifidir. 2009 verilerine göre dünyada lazer tedavisi ile tedavi edilen vaka sayısı 28 milyonun üzerindedir.

AVANTAJ VE DEZAVANTAJLARI

Lazerli göz cerrahisi kırma kusurlarının tedavisinde ve hastanın normal yaşamına adaptasyonu konusunda oldukça başarılı bir yöntemdir ve genel olarak şu avantajlara sahiptir:

-Tedavi amacına büyük başarı oranlarıyla ulaşmakta ve görüş düzeltilebilmektedir. Hastaların yüzde 96 kadarı tam olarak arzu edilen görme seviyesine kavuşmaktadır ve teknikteki ilerlemelerle bu oran yükselmektedir.

-Kullanılan anestezik etkili damlalar sayesinde lazerli göz tedavisinde hasta acı ve ağrı duymaz veya çok az ağrı duyar.

-Tedavinin ardından görme hemen veya bir gün içerisinde düzelir.

-Tedavinin ardından gözün bantlanmasına veya kapatılmasına gerek yoktur.

-Lazer tedavisinden yıllar sonra bile, yaşlanmaya bağlı olarak gelişen ilave kırma kusurları yine lazerle düzeltilebilmektedir.

-Tedaviden sonra gözlük veya kontakt lens kullanımı büyük ölçüde düşer ve pek çok hastanın bunlar gibi ekipmanlara ihtiyacı kalmaz.

Bunların yanında lazerle göz tedavisinin dezavantajları da mevcuttur:

-Lazer tedavisiyle kornea üzerinde yapılan değişiklikler geri alınamaz.

-Lazerle tedavi ileri teknoloji gerektiren bir iştir ve kişisel ameliyat hatalarına bağlı olarak görme kalıcı olarak olumsuz etkilenebilir.

-Lazerle tedavi nadiren de olsa “en iyi görüş” kaybına yol açabilir. En iyi görüş, gözlük veya kontakt lensle sağlanabilecek en yüksek görüş düzeyidir.

KOMPLİKASYON VE/VEYA YAN ETKİLER

Komplikasyon, bir tıbbi işlem esnasında veya sonrasında görülen, beklenmedik ve oluşması arzu edilmedik yan sonuçlardır. Yan etki de benzer şekilde asıl tedavinin öngörülebilir fakat meydana gelmesi düşük ihtimalli istenmeyen sonuçlardır. Lazerli göz tedavisi ile gelişebilecek komplikasyon/yan etkiler şunlardır:

-İstenilen sonuçların alınamaması ile ikinci bir cerrahi operasyona gerek duyulabilir ve her cerrahi operasyon kendi içinde ayrı bir risk oluşturur.

-Özellikle düşük ışık düzeyinde görsel anormallikler gelişebilir. Anizometropi (iki göz arasında kırma farklılıkları olması), çift görme, puslu görme, görme kalitesinde dalgalanma, artmış ışık hassasiyeti, göz kamaşması ve ışık halkaları görme. Bu yan etkiler oldukça seyrek görülen sonuçlardır fakat bir süre de olsa görülebilir veya kalıcı olarak yerleşebilirler.

-Göz kuruluğu belirtileri oluşabilir, sürebilir veya da önceden beri varsa kötüleşebilir.

-Görme kaybı gerçekleşebilir: Bu çok nadir bir durumdur ve genellikle ameliyat hatalarına bağlı olarak gerçekleşir.

[yasr_visitor_votes size=”large”]

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here