Lenfadenit

0
840

TANIM

Lenfadenopati olarak da adlandırılan lenfadenit lenf nodunun büyümesinin, sayısının veya kıvamının anormal olmasıdır. Bazen şişmiş veya genişlemiş lenf nodu ile  eş anlamlı olarak da  kullanılabilir. Lenfadenopati ile lenfadenit arasındaki ayrım nadiren yapılır. Lenfatik damarların inflamsyonuna lenfanjit adı verilir.

BULGU VE BELİRTİLER

Lenf nodunun inflamasyonu şişliğin sebebine veya şişmiş lenf nodunun yerine göre birçok değişik bulgu ve belirtilere sebep olur. Bu bulgu ve belirtiler:

-Ateş,boğaz ağrısı,burun akıntısı gibi üst solunum yolu bulgu ve belirtileri

-Şişmiş,hassas lenf nodları

-Lenf nodunun kızarık ve hassas olması

-Gece terlemesi

-Ekstremitelerde şişlik

-Sert lenf nodu

-Lenf nodunda apse

ETYOLOJİ

Lenfadenitin infeksiyoz nedenleri şunlardır:

-Catscratch hastalığı- Tek nodu tutulumu; ayrık, mobil, ağrısız

-Coccidioides immitis (coccidioidomycosis) – Mediastinal lenf nodu tutumu

-Sitomegalovirüs – Generalize tutulum

-Diş çürükleri / apse – submaksiller tutullum

-Epstein-Barr virüsü (mononükleoz) – Anterior servikal, mediastinal, her iki taraflı; ayrık, ağrısız

-Francisella tularensis (tularemi) – Servikal,mediastinal veya jeneralize; tekli

-Histoplasma capsulatum (histoplazmoz) – Mediastinal tutulum

-Atipik Mycobacterium – Servikal, submandibular, submental (genellikle tek taraflı) tutulum ; En sık immün sistemi baskılanmış çocuklarda görülür

-Mycobacterium tuberculosis – Mediastinal, mezenterik, anterior servikal, lokalize hastalık (ayrık, mobil); generalize hematojen yayılım (yumuşak, dalgalı, keçeleşmiş ve  eritematöz deri)

-Parvovirüs – Arka aurikular, posterior servikal, oksipital lenf tutulum

-Kızamıkçık – Arka aurikular, posterior servikal, oksipital lenf tutulumu

-Salmonella – Generalize tutulum

-Seboreik dermatit, saçlı deri enfeksiyonları – Oksipital, postaurikuler lenf bezi tutulum

-Staphylococcus aureus Adenitli – Servikal, submandibuler; tek taraflı, sert tutulum

-Grup A streptokok (GAS) farenjit – submandibular ve servikal anterior tutulum; tek taraflı, sert

-Toxoplasma gondii – genellikle ağrısız generalize tutulum

-Viral farenjit – Bilateral postcervical tutulum

-Yersinia enterocolitica – Servikal veya abdominal lenf bezi tutulum

-Yersinia pestis (veba) – Koltuk altı, inguinal, femoral boyun tutulumu

Lenfadenit nedeni olan immünolojik veya bağ dokusu hastalıkları şunlardır:

-Jüvenil romatoid artrit

-Graft versus host hastalığı

-Akut lenfoblastik lösemi

-Lenfosarkoma

-Retikulum hücreli sarkom

-Non-Hodgkin lenfoma

-Malign histositis veya histostik lenfoma

-Endemik olmayan Burkitt tümörü

-Nazofarenks rabdomyosarkom

-Nöroblastom

-Tiroid kanseri, kronik lenfositik tiroidit

-Histiyositoz X

-Kikuchi hastalığı

–Benign sinüs histiyositozis

-Anjioimmünoblastik veya immunoblastik lenfadenopati

-Kronik benign lenfadenopati

İmmün Yetmezlik sendromları ve fagositik disfonksiyon sonucu  lenfadenit  oluşturan hastalıklar şunlardır:

-Çocukluk kronik granülomatöz hastalık

-Edinilmiş Bağışıklık Yetmezliği Sendromu

-Hiperimmünglobulin E sendromu

-Lenfadenite neden metabolik ve depolama hastalıklar şunlardır:

-Gaucher hastalığı

-Niemann-Pick hastalığı

-Sistinozis

Lenfadenite neden Hematopoietik hastalıklar şunlardır:

-Orak hücre anemisi

-Talasemi

-Konjenital hemolitik anemi

-Otoimmün hemolitik anemi

Lenfadenite neden olan diger hastalıklar şunlardır:

-Kawasaki hastalığı

-PFAPA (periyodik ateş, aftöz stomatit, farenjit ve adenitis) sendromu

-Sarkoidoz

-Castleman hastalığı

Lenfadenite neden olan  ilaçlar şunlardır:

-Mesantoin – en sık servikal lenfadenite neden olur

-Hidantoin – Generalize lenfadenopati

TANI

Doktor fiziksel bir muayene gerçekleştirir. şişmiş lenf nodunun civarında enfeksiyon veya yaralanma gibi bulgular araştırır. Etkilenmiş alanın biyopsisi veya kültürü inflamasyonunun nedenini bulmada önemlidir. Kan kültürü kana yayılmış infeksiyon sebeplerini ortaya çıkarmada önemlidir.

TEDAVİ

Lenf nodunun tedavisi altında yatan etyolojiye göre belirlenir. Bir çok olayda tedavi gereksiz olabilir. Doktor ibuprofen gibi ateş düşürücü ilaçlar verebilir. Diğer durumlarda antibiyotik tedavisi lenf nodunun şişmesine sebep olan mikroorganizmalara karşı vücudun savaşmasına yardımcı olabilir. Eğer lenf nodu kendini enfekte ederse apse oluşur. Apje drenayı yapılırsa şişlik hızlıca iner. Lenf nodu kanseröz tümörlerden dolayı şişimişse birçok tedavi seçeneği vardır.Bu tedavi yöntemlerinden bazıları cerrahi olarak tümörü kaldırmak, kemoterapi ve radyasyon uygulamaktır.

[yasr_visitor_votes size=”large”]

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here