Lökokori Oküler Sendromlar

0
201

TANIM

Lökokori (beyaz pupilla refleksi), gözün retinasının anormal bir şekilde beyaz olarak dışarı yansımasıdır. Lökokorili göz, parlayan göz şeklinde bir görünüm oluşturur. Fakat bu durum, kedilerde olduğu gibi tapetum lucidum denilen göz parlamasını sağlayan bir yapıya sahip olmayan insanlar için göz parlaması olarak adlandırılamaz ve bazı sendromlar (hastalıklarla ilişkili belirti grupları) ile ilişkili olabilir. Bu sendrom ve anormallikler şunlardır: Retinal telenjiektaziler, konjenital katarakt, retinoblastom, prematüre retinopatisi, toksokaryazis. Bir kanser olması ve hayati tehlike yaratmasından ötürü retinoblastom, lökokori durumunda ilk olarak akla gelmesi ve tanı olarak dışlanması gereken tablodur. Vakaların yalnızca yüzde birinde lökokori sebebi retinal telenjiektazilerdir.

LÖKOKORİK SENDROMLARIN GENEL ÖZELLİKLERİ

-Retinal telenjiektaziler (Coats hastalığı): Nadir görülen doğumsal, genetik yolla aktarılmayan, kısmi veya tam görme kaybı ile karakterize göz bozukluğudur. Glokomlar içerisinde de incelenebilmektedir. Gözde oluşturduğu lökokori tablosu retinoblastomla benzerlik göstermektedir.

-Konjenital katarakt: Doğuştan gelen mercek opaklığına konjenital (doğumsal) katarakt adı verilir. Ciddiyeti oldukça değişkenlik gösterir. Bazıları ilerlemeden önemsiz ve etkisiz şekilde kalabilirken bazıları şiddetli görme kaybına ilerleyebilir. Konjenital kataraktlar tek veya iki taraflı olabilir. Dış görünüşlerine, tahmini veya açıklanabilmiş genetik kökenlerine, metabolik bozuklukların sonucu oluşup oluşmadıklarına veya göz anormallikleri veya sistemik bulgulara göre oluşup oluşmadıklarına göre sınıflara ayrılabilir.

-Retinoblastom: Retinanın olgunlaşmamış hücrelerinden hızlı şekilde gelişen nadir görülen bir kanserdir. Çocuklarda en sık görülen göz kanseri retinablastomdur ve genellikle küçük çocukları tutar. Genellikle çoğu çocukta bu kanseri atlatıp hayatta kalabiliyorsa da, görme yetisinin veya da bir gözün kaybedilebildiği olgulara da rastlanılmaktadır. Hasta çocukların yaklaşık yarısında, retinablostom genetik miras yoluyla ebeveynlerden geçerken, diğer durumlarda sebep on üçüncü kromozomda gerçekleşen bir doğumsal mutasyon olmaktadır.

-Prematüre retinopatisi: Erken doğmuş ve genellikle yoğun bakım yenidoğan tedavisi alan bebekleri etkileyen bir durumdur. Prematür bebeklerin eksik gelişmiş akciğerlerini desteklemek amacıyla oksijen verilmesi buradaki problem kaynaklarından birini oluşturur. Retinopati tablosunda retinadaki kan damarları organizasyonu bozuk bir şekilde büyür ve retinada skarlaşma ve retina kalkması oluşabilir. Ciddi durumlarda bu, körlükle sonuçlanabilen bir tablodur. Tüm prematüre bebekler prematüre retinopatisi riski altındadır ve çok düşük doğum ağırlığı ilave bir risk oluşturur. Oksijen tedavisinde verilen oksijenin yarattığı toksisite ve göreceli hipoksi (oksijen eksikliği) bu durumun gelişmesine neden olabilir.

-Toksokaryazis: Köpek ve tilki paraziti olan Toxocara canis ve kedi paraziti olan Toxocara cati larvalarının insanlarda neden olduğu hastalıktır. Neden olduğu sendromlar içerisinde oküler larva migransı gözleri ve göz sinirini etkileyerek gözde lökokori tablosu oluşturabilir.

TANI

Kişilerin lökokori şikayetleri ile başvurması genellikle tesadüfi olarak fark ettikleri durumlar üzerinedir. Bunun en bariz örneği; fotoğraflarda göz parlamasını fark edip doktora başvuran vakalardır.

Lökokori, rutin göz muayenesinde de saptanabilir. Retinoskopla göz incelemesinde kırmızı göz refleksi olup olmadığına bakılır ve oftalmoskopla gözün iç kısmı incelenir. İncelemeyi kolaylaştırmak için göz bebeğini genişleten göz damlaları kullanılır.

TEDAVİ

Lökokori çok sayıda göz sendromunda gözlenen bir bulgu olduğundan, tedavisi ancak altta yatan yukarıda sıralanan sendromların tedavisi ile mümkün olabilir.

[yasr_visitor_votes size=”large”]

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here