Mikrovasküler Oklüzyon

0
154

TANIM

Mikrovasküler oklüzyon, vücudun küçük damarlarındaki tıkanıklığı ve bu tıkanıklık yüzünden ilgili organa veya organdan kan akışının bozulmasını ifade eder. Göz için, mikrovasküler oklüzyon tanımı retina damarlarındaki (retinal toplar veya atar damar) tıkanıklığı ifade eder. Retina, gözün arka kısmındaki ışığa duyarlı göz dokusudur. Görme olayında retina ışığı ve görüntüyü algılar göz sinirine ileterek beyne yollar. Retina çalışabilmesi için düzenli kan tedarikine ihtiyaç duyar. Gelen kan gözü beslerken ayrılan kan artık maddeleri taşır. Bu damarlardan biri bloklanır veya bir kan pıhtısı buraya tıkarsa buna retinal vasküler oklüzyon denir ve vaka bir mikrovasküler oklüzyon vakasıdır. Oklüzyon (tıkanıklık) kanın veya diğer sıvıların gözde toplanmasına ve retinanın ışığı düzgün filtre edememesine neden olur. Ani bir görme kaybı meydana gelebilir. Görme kaybının derecesi, blokajın veya pıhtının olduğu yere göre değişebilir. Retinal vasküler oklüzyon, potansiyel olarak ciddi bir durumdur. Bir de damar sertleşmesi veya ateroskleroz varsa, ciddiyet daha da artmıştır. Durum genelde orta yaşta veya yaşlıkta görülür.

BULGU VE BELİRTİLER

Gözdeki mikrovasküler oklüzyon yani retinal vasküler oklüzyon vakalarının temel belirtisi, görmede oluşan ani değişikliktir. Bu, görüntü bulanıklığı veya görmenin kısmi veya tamamen kaybı olabilir.

Görme bulguları genellikle tek bir gözde oluşur. Gözde fiziksel ağrı, retinal vasküler oklüzyonun bir belirtisi değildir. Görmedeki değişiklik kısa süreli veya kalıcı olabilir, bu durum hastanın tedavi için ne kadar çabuk davrandığına ve başka sağlık sorunları olup olmadığına bağlıdır.

TANI

Retinal vasküler oklüzyonun retinal atardamar (arter) veya retinal toplardamarda (ven) olmasına göre bu iki durumu ayırmak tedavi açısından önemlidir. Oklüzyon tanısı koymak için, tam bir tıbbi öyküden sonra göz muayenesine geçilir. Retinanın muayenesinde şunlardan faydalanılabilir:

-Floresan anjiografi

-Göz içi basınç ölçümü

-Pupil refleks cevabı

-Kırma yeteneği

-Retinal fotoğraf

-Slit lamba muayenesi

-Görme alanı muayenesi

-Görme keskinliği

Yapılacak genel testler; kan basıncı ölçülmesi, kan testleri (özellikle kolesterol ve trigliserit düzeyleri, eritrosit sedimentasyon hızı) ve genel fizik muayenedir. Vücudun başka bir yerinde pıhtı olup olmadığını anlamak için ekokardiyogram, elektrokardiyogram, ritim holter kullanılabilir, karotis damarlarına doppler USG ile bakılabilir.

ETYOLOJİ

-Retinal arter oklüzyonu: Oklüzyon, genellikle embolik, fakat trombotik, iltihaplanma şeklinde veya travmatik olarak meydana gelebilir. Ateroskleroz, kalp kapak hastalıkları, miksomalar ve genel olarak emboli sebebi olabilecek durumların varlığı risk faktörleridir.

-Retinal ven oklüzyonu: Genellikle bir kan pıhtısı retina toplardamarını tıkamıştır. Bazen pıhtı olmadan gözün toplardamarı çok dar olduğundan tıkanma gelişebilir. Retinal ven oklüzyonunun diyabetli hastalarda, yüksek tansiyonlularda, yüksek kolesterol düzeylilerde veya başka bazı hastalıklarda oluşması daha muhtemeldir.

TEDAVİ

Retinal arter oklüzyonu: Görme kaybının tedavisinde tüm gözü ilgilendiren kanıtlanmış bir tedavi yoktur. Bazı tedaviler, ilk 2-4 saatte yardımcı olabilir fakat bunların faydası kanıtlanabilmiş değildir. Tedavide ilk aşamada görme kaybının belirlenip tedavi edilmesi, ikinci aşama göme kaybının sebebinin araştırılmasıdır.

-Retinal ven oklüzyonu: Pek çok kişi tedavi daha olmaya gerek kalmadan görüş yeteneğini yeniden kazanabilir, fakat görüş normale nadiren dönebilir. Blokajı geri döndürmenin veya açmanın yolu yoktur. Tedavide anti VEGF ilaçları, kortikosteroidler, fokal lazer tedavi, pan-retinal fotokoagülasyon terapi uygulanabilmektedir.

[yasr_visitor_votes size=”large”]

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here