Miyop

0
240

Tanım

Miyopi, yaygın bir göz bozukluğudur. Hastalar yakındaki cisimleri net bir biçimde görebilirken, uzaktaki cisimleri bulanık görürler. Miyopi hastalığı ailesel kalıtım gösterir yani miyoplu akrabaları olan kişilerde hastalığa sahip olma veya hastalığı taşıma riski artar. Basit bir göz muayenesi ile tanı konulabilir. Miyopi durumu gözlük veya kontakt lens ile kolaylıkla düzeltilebilir. Cerrahi tedavi de bir diğer seçenektir.

Bulgu ve Belirtiler

Miyopluk bulgu ve belirtileri arasında en belirgin olanı, uzak cisimlere bakıldığında bu cisimlerin bulanık görülmesidir. Hastalar uzak cisimleri görebilmek için gözlerini kısmak zorunda kalabilirler. Gözlerin yorulmasından dolayı baş ağrıları olabilir. Araç kullanırken, özellikle geceleri görmekte zorlanırlar. Yoldaki tabelaları ve uyarı işaretlerini belli bir yakınlığa gelmeden göremezler. Genelde çocukluk çağında tespit edilir. Okul çağında ilk yıllarda tanı koyulur. Miyopisi olan bir çocuk sürekli gözlerini kısabilir. Televizyona daha yakın oturabilir. Sınıfta tahtayı görebilmek için önlere oturmak isteyebilir, uzaktaki cisimleri fark etmeyebilir, sıkça göz kırpabilir veya gözlerini sıkça ovuşturuyor olabilir. Miyopi tanısı genelde çocukluk çağında konulur. Bazen yaşla beraber kötüleşebilir.

Sebepler

Miyopi, genelde göz küresi yatay ekseninin uzun veya kornea tabakası eğiminin fazla olduğu durumlarda ortaya çıkar. Bu durumdan dolayı göze giren ışınlar kırılarak retinanın üzerine düşmesi gerekirken, retinanın önüne düşer. Bu durum cisimlerin bulanık algılanmasına sebep olur. Göz küresinin şeklinin neden farklı olduğu bilinmemektedir ancak genetik ve çevresel faktörlerin etkili olduğu düşünülmektedir.

Kornea ve lens, gözün ışığı kırmakla görevli önemli iki organıdır. Eğer korneanın ve lensin yapısında herhangi bir bozukluk oluşursa, bu organlar ışığı doğru bir şekilde kıramaz. Miyopi hastalığında ışık fazla kırılır ve retinanın üzerine düşmesi gerekirken retinanın önüne düşer.

Risk Faktörleri

Miyopi gelişmesi riskini artıran bazı risk faktörleri bulunmaktadır. Bu etkenlerden bir tanesi, aile öyküsüdür. Miyopi, ailelerde nesilden nesile aktarılır. Ebeveynlerden biri miyopi hastası ise, çocukta miyopi gelişmesi riski artmıştır. Ebeveynlerin her ikisinin birden miyopi hastası olması durumda ise, risk daha da artar. Okuma bir diğer etkendir. Çok okuyan insanlar miyopi gelişimi açısından risk altındadırlar. Çevresel etkenler arasında ise dışarıda az vakit geçirmenin miyopiye neden olduğu düşüncesi yer almaktadır.

Tedavi

Eğer miyopi çok ileri seviyede değil ise, kişiler sadece belirli aktivitelerde gözlük veya lens takarak bu sorunu aşabilirler (örneğin film izlerken, araba kullanırken veya sportif aktivitelerde). Eğer miyopi daha ileri seviyedeyse gün boyunca gözlük veya lens kullanmak durumunda kalabilirler.

Refraktif cerrahi ile hastalar tedavi edilebilir. Hastaların gözlük numarası küçülebilir hatta görüşleri tamamen düzelebilir. Miyopi tedavisi en yaygın olarak lazerle yapılmaktadır.

Fotorefraktif keratektomi: Bu yöntem PRK diye geçer. Kornea kavsi lazer ile düzleştirilir. Bu şekilde ışınların daha az kırılması ile retinaya daha yakın bir bölgeye veya tam üzerine odaklanması sağlanır.

Lazer-assisted in situ keratomileusis: Bu yöntem ise LASIK diye geçer. Korneada lazer yardımıyla bir kapak yaratılır. Kapak kaldırılır ve altındaki kornea dokusunun bir miktarı lazer ile ortadan kaldırılır. Ardından kapak yerine koyulur. Miyopi tedavisinde en sık kullanılan cerrahi yöntem LASIK’dir. 

Korneal halka: Plastik korneal halkalar, korneanın şeklini değiştirmek üzere göze yerleştirilir. Korneal halkara aynı zamanda ‘Intacs’ da denilmektedir. Bu işlemin avantajı, halkaların konuldukları bölgede süresiz kalabilmeleri ancak bir sorun olması halinde çıkarılabilmeleridir.

Ortokeratoloji: Bu yöntem, diğer yöntemlere alternatif olarak geliştirilmiştir. LK denilen şekillendirici lensler yalnızca uyku sırasında göze takılır ve uyanınca çıkarılır. Bu yöntem ile kişilerin gün içinde gözlük veya lens kullanmalarına gerek kalmaz. Ayrıca miyopinin ilerleyişini yavaşlatabilir veya durdurabilir.

[yasr_visitor_votes size=”large”]

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here