Multifokal Göz İçi Lens Tedavisi

0
209

TANIM

Multifokal ve göz uyumunu sağlayıcı göz içi lensler, yakın ve uzaktaki cisimlerin net görülebilmesini sağlamak için tasarlanmış göz içine yerleştirilen yapay merceklerdir. Monofokal lenslerden farkı, yakın mesafe için de göz uyumunu sağlıyor oluşudur. Katarakt ameliyatlarından sonra kırma problemlerinin çözülmesi veya çok yüksek dereceli lazere uyumsuz kırma kusurlarının çözülmesi oftalmolojinin (göz bilimi) yükselen sorunlarından biridir ve multifokal göz içi lens tedavisi, tedavi alternatiflerinden biri haline gelmiştir.

İNDİKASYON VE GENEL ÖZELLİKLERİ

Multifokal göz içi lenslerinin en temel ve en çok tercih edilen kullanım amacı, katarakt ameliyatları sonrası, gözdeki kırma kusurlarına ilişkin gözlük kullanımı ihtiyacını ortadan kaldırmaktır. Geçmişte, katarakt ameliyatlarının temel amacı kişinin araba kullanma, televizyon izleme veya diğer uzak mesafeli görüş gerektiren işlerini normal görüşle yapabilmesini sağlamaktı. Yakın net görüşü sağlamak için kişinin yakın uyumunu kolaylaştıran ve operasyon sonrası kaçınılmaz hale gelen presbiyopi denilen yakın görme bozukluğunu kontakt lens veya gözlükler kullanarak aşması zorunluydu. Mevcut multifokal göz içi lens tedavisi ile katarak hastaları hem yakın hem de uzak net görüşü elde edebilmektedir. Bu anlamda multifokal göz içi lensler presbiyopi düzeltilmesinde, özellikle de katarakt ameliyatları sonrası gelişen presbiyopilerde kullanılmaktadır.

Multifokal göz içi lensler göz içerisine implante edilen merceklerdir ve kontakt lens kullanımı gibi, çıkarıp takma işlemleri gerektirmezler. Katarakt ameliyatları sonucu multifokal lens kullanımı, hastalar arasında giderek daha çok tercih edilen bir uygulamadır.

Bu asıl indikasyonun dışında, multifokal göz içi lensleri esas olarak lazer tedavisi ile düzeltilemeyecek derecede yüksek kırma bozukluğu olan hastalarda ve korneaları çok ince olup lazer tedavisine uyumsuz hastalarda göz numaraları ilerlemediği ve sabitleştiği durumlarda da yerleştirilebilir.

YAN ETKİLER

Multifokal göz içi lens yerleştirilen hastaların küçük bir bölümünde belirgin halkalar veya göz kamaşması gelişebilmektedir. Bu yan etkilerin gelişme riskleri monofokal lenslere göre 2-5 kat daha fazladır. Spesifik bir tür multifokal göz içi lens yerleştirilen hastaların binde 5 kadarında lensin çıkartılmasının talep edildiği bildirilmektedir.

Bir diğer dezavantaj ise monofokal lenslere göre uyum zamanının artmış olmasıdır. Bu durumda, kişide gece araba kullanmak veya bir şeyler okumak gibi aktivitelerde zorlanma olabileceği düşünülebilir. Uzağa bakarken buğulanma, tek gözde diplopi (çift görme), göz kamaşması ve gece ışık etrafı halkalar görece sık görülen yan etkilerdendir. Bu tür yan etkiler için uygulanacak çözümler; geri kalmış olabilecek astigmatizmi düzeltmek, bu etkileri şiddetlendirebilecek bir kuru göz durumu varsa tedavi edilmesi ve gece araba kullanırken tepe lambasını açık bırakmak gibi önlemler olabilir. Pek çok hasta, bu çaptaki yan etkilere uyum sağlayabilecek olsa da, nadir olarak bazı hastalar, daha ciddi belirtilerle karşılaşıp lensin çıkarılmasını talep edebilirler. Bu tür durumların önüne geçebilmek için, multifokal göz içi lensin ciddi derecede göz kuruluğu, korneada skarlaşması, göz bebeği çapı 2.5 mm’den az, gözünün birinde monofokal implantı, düzeltilmemiş 0.5D’den yüksek astigmatı olan kimselerde kullanılmaması tavsiye edilmektedir.

Operasyon sonrası şikayetler, cerrahı geride kırma kusuru kalıp kalmadığını kontrol etmesi konusunda alarme etmelidir. Böyle durumlarda göz içi lensin yanlış yerleştirilmesi veya da kapsüler opaklaşma gibi teknik problemlerin oluşmuş olma gibi ihtimalleri düşünülmelidir.

[yasr_visitor_votes size=”large”]

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here