Nöropsikiyatri

0
611

Nöropsikiyatri, sinir sistemiyle ilişkili zihinsel bozuklukları inceleyen tıp dalıdır. Psikiyatri ve nöroloji disiplinlerinin ortak noktalarının varlığından dolayı ortaya çıkmıştır. Nöropsikiyatri, psikiyatrinin bir alt dalıdır. Nöropsikoloji, davranışsal nöroloji gibi nöroloji biliminin alt dalları ile yakından ilişki içindedir. Nöroloji bilimine ait bu alt disiplinler, farklı etiyolojilere sahip beyin hasarlarından veya hastalıklarından kaynaklanan bilişsel ve davranışsal klinik problemleri incelerler.

Nöropsikiyatri, psikiyatrik ve nörolojik bozuklukların birleştirilmiş bir araştırma alanı olarak tanımlanabilir. Psikiyatrik hastalıkların nörolojik kökenlerini araştırır. Nörolojik hastalıkların psikiyatrik belirtilerini inceler. Bu şekilde nörolojik kökenli psikiyatrik ve davranış bozuklukları olan hastalar daha doğru bir şekilde anlaşılır ve tedavi edilir.

Sinirbilim (neuroscience) ve davranışlar arasındaki bağlantıyı daha iyi ortaya çıkarmayı hedefleyen tıbbi yan daldır. Bu yan dal, genel nöroloji veya genel psikiyatri bilgisinin üzerine ek olarak uzmanlaşma gerektirir. Nöropsikiyatrik ve nörodavranışsal hastalık durumları üzerine bilgi birikimi olan, bu hastaların ayırıcı tanısını, prognozunu, değerlendirmesini, farmakolojik tedavisini, psikosoyal yönetimini ve tedavisini yapabilecek uzmanlar tarafından icra edilir.

Bu yan dalda uzman kişilere, eğer nöroloji kökenli iseler davranışsal nörolog denir. Bu kişiler psikiyatri kökenli iseler, nöropsikiyatrist olarak adlandırılırlar.

Depresyon, obsesif kompulsif bozukluk, şizofreni, görsel halüsinasyonlar, işitsel halüsinasyonlar, yeme bozukluğu, bipolar bozukluk gibi hastalıklar, nöropsikiyatrinin çalışma alanında yer alan hastalıklardır.

Nörologlar, sinir sistemi üzerindeki organik bozukluklar üzerine yoğunlaşırlar. Özellikle beynin patolojileri üzerine çalışırlar. Psikiyatristler ise zihin üzerine odaklanırlar. Ancak günümüzde beynin ve zihnin birbirinden bağımsız düşünülemeyecek iki kavram olduğu bilinmektedir. Zihinsel yaşam, beyinden köken alır. Zihnin ve beynin incelenmesi, aynı sisteme farklı açılardan bakmak gibi açıklanabilir. Nöropsikiyatri ise bu iki bilim dalının bir sentezi gibi düşünülebilir.

[yasr_visitor_votes size=”large”]

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here