Optik Sinir Hastalıkları

0
208

Optik sinir, 2. Kafa çifti siniridir. Optik sinir diğer kafa çifti sinirlerinden bir takım özellikleri ile farklıdır. Schwann hücreleri ve bu hücrelerin oluşturduğu koruyucu kılıftan yoksundur. Optik sinir, bazen beynin bir uzantısı olarak kabul edilebilir. Optik sinirin uzunluğu kişiden kişiye değişir. Optik siniri ilgilendiren çeşitli hastalıklar vardır. Optik sinirin görevi, görsel bilgiyi beyne iletmektir. Göz bebeği (pupilla) refleksini başlatan optik sinirdir. Optik sinirin tam işlev kaybı durumunda göz bebeği ışığa yanıtsızdır ve midriyazis (genişlemiş) görülür.

Optik Nevrit: Optik nevrit aslında göz sinirinin iltihaplanmasıdır. Tek taraflı görme kaybıyla seyreder. Bayanlarda ve 18-45 yaş grubunda daha sık rastlanır. Bu hastalık multiple skleroz (MS) hastalığı ile yakından ilişkilidir. Bazı hastalarda multiple skleroz hastalığının ilk belirtisi olarak ortaya çıkabilir. Bağışıklık sistemindeki bir problemden dolayı meydana gelir. Gözde ağrı, renk duyusu kaybı ve parlaklıkta azalma meydana gelir. Göz sinirinin ön bölgesinde ödem oluşabilir. Ancak çoğu zaman oluşan ödem göz sinirinin arka kısmında meydana gelir. Çeşitli görüntüleme yöntemleri ile optik sinir incelenerek tanı konulur. Steroid tedavisi ile hastalarda görme kaybı tamamen düzeltilebilir.

Optik Sinir Toksikasyonu: En sık olarak metil alkol ve etambutol zehirlenmelerine görülür. Metil alkol; kolonya, sahte içki gibi maddelerde bulunur. Etambutol ise verem tedavisinde kullanılan bir ilaçtır. Tedavi, hasta erken dönemde hastaneye başvurursa mümkündür. Topksik optik nöropatide görme kaybı çift taraflıdır ve ilerleyicidir.

Optik Nöropati: Bazı belirtiler tipiktir. Ani görme kaybı meydana gelebilir, gözün küresel hareketleri ağrılıdır, görme alanında skotom oluşur, renkleri algılamada bozukluk oluşur. Birçok farklı nedeni bulunmaktadır. En sık karşılaşılan ve en önemli optik nöropati, iskemik nedenli optik nöropati karşımıza çıkmaktadır. İltihabi, demiyelinizan (sinir kılıfı ile ilgili), damarsal, dejeneratif (dokuda bozulma) ve metabolik nedenlerden kaynaklanabilir. İskemik optik nöropati, sıklıkla diyabetik ve hipertansyonlu hastalarda görülür. Optik siniri beslemekle görevli kılcal damarlarda meydana gelen tıkanıklıklardan dolayı sinirde kan birikir ve ödem oluşur. İskemik optik nöropati, artritlere bağlı olabilir veya artritle ilişkisiz olabilir. Artirtle ilişkisiz olanlarda tedavi; kan basıncı kontrolü, diyabetin kontrol altına alınması ve diğer ateroskleroz risk faktörlerinin azaltılmasına dayanır. Artrit ilişkili iskemik optik nöropatilerde ise kortikosteroid tedavisi uygulanmaktadır.

Travmatik optik nöropati: Kafa travmalarında, gözün darbeye maruz kaldığı durumlarda meydana gelir. Nadiren görülen bir durumdur. Yüksekten düşmelerde ve trafik kazalarında görülebilir. Bu tarz yaralanmalarda optik sinirde kesi (tam veya kısmi) veya optik sinir kılıfları arasında hematom meydana gelebilir. Hastanın klinik belirtileri, travmanın optik sinir üzerinde yaptığı hasarın çeşidine ve derecesine göre değişir. Kısmi ve tam görme kaybı meydana gelebilir. Tedavide en önemli nokta erken müdahaledir.

Kalıtımsal Optik Nöropati: Herediter optik nöropati olarak da tabir edilen nöropatiler arasında en sık olan Leber optik nöropatisidir. Çift taraflı görme kaybına neden olur. Kardiyak (kalp) ve nörolojik anomalilerle birlikte seyreder. Mitokondriyal kaynaklı bir hastalıktır, bu yüzden anneden geçer. Tedavisi semptomatiktir yani kesin bir tedavisi yoktur. Genetik danışmanlık önerilmektedir.

Papilla Ödemi: Papilla ödeminde beyin-omurilik sıvısının hacminin ve basıncının arması sebebiyle optik sinire bası oluşur. Lamina kribroza bölgesi sinirin en dar yeridir ve baskı en fazla bu bölgede etkisini gösterir. Yüksek basıncın sinir üzerindeki bir diğer etkisi de, aksoplazmik dolaşımın, yani sinir hücrelerinin kendi iç ortamlarındaki madde iletiminin aksamasına sebep olmasından kaynaklanır.

Optik Sinir Tümörleri: Çocuklarda en sık optik sinir glioması, erişkinlerde ise en sık olarak menenjiomalar karşımıza çıkar. Hastalığın klinik bulguları arasında; görme kaybı, şaşılık, papilla ödemi, ekzoftalmi (gözlerın dışarı çıkık bir hal alması) ve optik atrofidir.

[yasr_visitor_votes size=”large”]

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here