Orbita Tümörleri ve Cerrahisi

0
169

Tanım

Orbita, göz küresini, göz dışı kaslarını, yağ dokusu, damarsal ve sinirsel yapıları, salgı bezlerini ve bağ dokusunu içeren anatomik olarak karmaşık bir yapıdır. Görme fonksiyonu için gerekli olan temel yapıları içinde barındıran boşluğa orbita denilir. Etrafı kafa kemikleri ile sınırlandırılmıştır.

Orbita, içinde hiç boş yer olmayan ve tamamen görme yapılarıyla dolu bir bölgedir. Bu nedenle orbitada meydana gelen yer kaplayıcı hacim artışına neden olan lezyonlar, göz küresinin propitozuna (ileri itilmesine), görme sorunlarına ve ekstraoküler (göz dışı) kaslarda fonksiyon bozukluklarına neden olur.

Patofizyoloji

Orbital kitleler, göz içi hacmi artırırlar ve kitle etkisine neden olurlar. Kitle histolojik olarak iyi huylu olsa da, orbitadaki diğer yapılara anatomik ve konum olarak zarar verebilir. Görme keskinliğinde bozulma, görüş açısının etkilenmesi, diplopi (çift görme), göz küresinin hareketinin kısıtlanması veya göz bebeğini ilgilendiren bozukluklar meydana gelebilir. Bu bozukluklar, orbita içi yapıların invazyon (işgal etme) etkisinden dolayı veya tümör kitlesinin veya hemorajinin (kanama) yarattığı basınç etkisine bağlı olarak oluşabilirler. Lagoftalmus (göz kapağının tam kapanmaması) gibi göz kapağı bozuklukları ve lakrimal bez (göz yaşı bezi) bozukluklarından dolayı keratopati (korneada bantlaşma), keratit (korneanın iltihaplanması) ve kornea incelmesi gelişebilir.

Çocuklar

En sık rastlanılan çocukluk çağı orbita tümörleri; dermoid kist, kapiler hemanjiyom ve rabdomiyosarkomdur. Bunlar arasından kapiler hemanjiyomlar en sık olanıdır. Rabdomiyosarkom ise en sık malign (kötü hüylü) tümördür. Diğer malign tümörler arasında Burkitt lenfoma ve granülositik sarkom vardır. Nöroblastomlar, Ewing sarkomu, Wilms tümörü ve lösemi ise sık karşılaşılan metastatik orbita tümörleridir. Çocukluk çağı benign (iyi huylu) tümörlerde tedavi eksizyondur (cerrahi olarak çıkartma). Kapiler hemanjiyomlar genelde kendiliğinden geriler ancak görmeyi ciddi etkilemeleri durumunda cerrahi seçenek göz önünde bulundurulur. Malign çocukluk çağı tümörlerinden rabdomiyosarkomda tedavi cerrahi ile akabinde kemoterapi ve orbital radyoterapidir. Eğer lösemi söz konusu ise tedavide cerrahinin yeri yoktur. Kemoterapi ve radyoterapi ile tedavi edilir.

Erişkinler

En sık rastlanılan erişkin tip orbita tümörleri; lenfoid tümörler, kavernöz hemanjiyomlar ve meningiyomlardır. Erişkin çağı benign orbita tümörleri; meningiyomlar, mukoseller, kavernöz anjiyomlar, lakrimal bezin pleomorfik adenomlarıdır. Bunlar arasında kavernöz hemanjiyomlar orbitanın en sık görülen benign tümörüdür. Erişkinlerde benign tümörlerin tedavisinde; kraniyotomi, drenaj, eksizyon ve radyoterapi uygulanır. Erişkin tip malign orbita tümörleri ise; lenfoma, skuamöz hücreli karsinom, metastatik hastalıklar, lakrimal bezin adenoid kistik karsinomu vardır. Bunlardan sonuncusu çok agresif bir tümördür. Orbitayı ilgilendiren lenfomalar tipik olarak B-hücrelidirler ve karakteristik olarak düşük derecelidirler.

Lenfomalar çift taraflı olabilirler ve aynı anda oluşmuş olabilirler. Ayrıca, sistemik bir sürecin bir parçası olarak oluşabilirler veya izole bir şekilde orbitada meydana gelebilirler. Lenfomada tedavi radyoterapidir. Yan etkileri nispeten azdır. Kemoterapi olarak, B-hücrelerine spesifik antikor tedavisinin de başarılı olduğu kanıtlanmıştır. Lenfomanın orbitayla sınırlı olmadığı durumlarda radyoterapi yerine kemoterapi tercih edilir.

Orbitanın skuamöz hücreli karsinomlar paranasal sinüslerden köken alır. Bu tümörlerin tedavisinde cerrahi, radyoterapi veya gerekirse her ikisi birden uygulanabilir. Metastatik hastalıklar genelde radyoterapi ile tedavi edilir.

[yasr_visitor_votes size=”large”]

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here