Organik Bozukluk

0
141

TANIM: Organik Beyin Sendromu (OBS) psikiyatrik bir rahatsızlıktan kaynaklanmayan beyin fonksiyonundaki azalmaların genel adıdır. Azalan beyin fonksiyonları hafıza ile ilgili problemler olabileceği gibi dili anlamada zorlanma, davranış değişimleri ve günlük aktiviteleri gerçekleştirirken zorlanma gibi problem de olabilmektedir. OBS Alzheimer hastalığı gibi nörodejeneratif bir hastalıktan kaynaklanabilmektedir. Nörodejeneratif beyin fonksiyonlarının devamlı olarak azalması anlamına gelmektedir. OBS ayrıca beyin travması veya madde bağımlılığından kaynaklanabilmektedir.

RİSK FAKTÖRLERİ: OBS olma riski kısmen kişinin yaşam tarzı ve alışkanlıklarıyla ilgilidir. Ağır metallere maruz kalınan bir ortamda çalışmak organik bozukluğun oluşma riskini arttırmaktadır. Ayrıca ilaç ve uyuşturucu bağımlılığı da OBS oluşma riskini arttıran faktörler olarak görülmektedir. Bunların dışında damarlarla ilgili problemler, diyabet, alkolizm, beyin travması geçirme riski yüksek olan boks gibi sporları yapmak, yaşlanmak gibi faktörler organik bozukluğun oluşma riskini arttırmaktadır.

SEMPTOMLAR: Nörodejeneratif hastalıklardan kaynaklanan organik bozukluk söz konusuysa aşağıdaki semptomlar görülür.

-Hafıza kaybı

-Bazı kavramları anlamakta güçlük çekme

-Anksiyete

Başka sebeplerden kaynaklanan organik bozuklukta ise aşağıdaki semptomlar görülebilir.

-Baş ağrısı

-Dikkat eksikliği

-Kısa süreli hafıza kaybı

-Günlük aktiviteleri gerçekleştirirken güçlük çekme

-Hangi davranışların riski hangilerinin güvenli olduğunu anlayamama

-Görüşte bozukluk yaşama

-Kafa karışıklığı

SEBEPLER: OBS’nin sebebini bulmak çoğu zaman kolay değildir. Doktorlar, kişinin beynini muayene ederek ve belirtileri göz önünde bulundurarak OBS sebebini saptamaya çalışır. OBS’nin sık görülen sebepleri:

-Alzheimer hastalığı

-Demans hastalığı (bunama)

-Prion hastalıkları

-Menenjit

-Beyin sarsıntısı

-Travmatik beyin yaralanmaları

TANI: OBS bir psikiyatrik rahatsızlık değildir ancak çoğu zaman tanı konurken benzer belirtiler gösteren şizofreni, kronik depresyon ve psikoz gibi psikiyatrik rahatsızlıklarla karıştırılabilmektedir. OBS tanısı çeşitli testler yapılmak suretiyle konur. Manyetik rezonans görüntüleme (MRI) yöntemiyle beyin hasarı olup olmadığı anlaşılabilir. Pozitron emisyon tomografisi (PET) ise kişinin beyninde hangi bölgelerin hasar gördüğünün tespitinde kullanılabilmektedir. Ayrıca serebrospinal sıvı analizleri bakteriyel menenjit gibi enfeksiyonların bulunup bulunmadığının anlaşılmasında kullanılabilmektedir.

TEDAVİ: OBS tedavisi beyindeki hasara göre veya OBS’ye sebep olan rahatsızlığa göre değişebilmektedir. Beyin sarsıntısı gibi bazı durumlar yalnızca dinlenme ve ilaç tedavisi ile tedavi edilirken nörodejeneretif hastalıkların tedavi yöntemi daha farklıdır. OBS tedavisinde özellikle beyin sarsıntısı sonrası oluşan baş ağrısını geçirmek için ağrı kesici ilaçlar kullanılabilir. Ayrıca televizyon izlemek, spor yapmak, okula gitmek gibi aktivitelerden kaçınarak hem zihinsel hem de bedensel olarak kişinin dinlenmesi gerekebilir. Bakteriyel menenjitin sebep olduğu organik bozukluklarda ise antibiyotik tedavisi uygulanmaktadır. Organik bozukluğun ileri safhada olduğu bazı durumlarda ise beyin ameliyatı gerekebilmektedir. Uzun vadede OBS’nin durumu, organik bozukluğa yol açan  sebebe göre farklılık gösterebilmektedir. Beyin sarsıntısı gibi geçici bir sebep söz konusu ise kişi uzun vadede tamamen iyileşebilmektedir. Demans ve Alzheimer hastalığından muzdarip kişiler ise uzun vadede pek iyi sonuçlar alamamaktadır ve bu sebeple tedavileri sürekli olarak devam etmelidir.

[yasr_visitor_votes size=”large”]

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here