Papil Ödem

0
1295

Papil ödem yaygın olarak şişmiş kafa optik sinirinin yerine kullanılır. Optik sinirin göz içindeki çıkış noktası olan optik disk şişmeşi, ödemli bir görüntüsünün olması kafa içi basıncının artışından dolayı oluşur. Papil ödem kafa içi basıncının artışının optik sinir zarfının yansımasıyla oluşur. Basınç artışı sinir içi sıvının yayılmasına engel olur. Bir sıkışıklık olursa sıvı içerisindeki su, proteinler ve diğer hücresel komponentler optik sinir dışı extracelüler sıvıya cıkar ve optik disk ödemi olur. Eğer bir venöz tıkanıklık veya dilatasyon varsa sinir lifi iskemiye gidebilir, deride veya mukozalarda kırmızı lekeler şeklinde görülen ve kılcal, arteryol ve venüllerin genişlemesinden ibaret olan telenjektaziler oluşabilir.

Kafa içi basıncı arttıran olaylar;

Kafaiçinde bir kitle, lezyon oluşması (tümör, kan birikimi)

Beyin ödemi (hipoksik iskemik ensefalopati, beyin infarktı, veya ileri düzey beyin travması)

Serebrospinal sıvının üretiminde bir artış ( koroid pleksus papilloması)

Serebrospinal sıvının emiliminde azalma ( araknoif granülasyon veya adezyonlar, bakteriyel menenjit sonrası)

Obstruktif hidrosefalus

Venöz akımın obstrüksiyonu ( venöz sinus trombozu, jugular ven kompresyonu, boyun ameliyatı)

İdiyopatik, nedeni bilinmeyen kafa içi hipertansiyon (psödotümör cerebri)

Arteriyal akımın artmasından dolayı kafa içi basıncının arttığı olaylar nadirdir. Bunlar arteriyovenöz fistül, intraspinal lezyonlar, kronik respiratuar hastalık veya diğer toksik metabolik durumlardır.

Bazı vakalarda kronik inflamatuar demiyelizan nöropati de serebrospinal sıvının artışına protein yönünden sebep olabilir. Bu da serebrospinal sıvının dolaşmasına ve emilmesine engel olabilir.

Klinik olarak genelde kafa içi başıncı artmış kişilerde görülür. Direk optik sinir patolojisi ile gelenlerden daha fazladır.

Genelde kafa içi basınç artışı iki taraflı olduğu için papil ödem de iki taraflıdır. Bazen asimetrik yani tek taraflı görülebilir. Eğer bir optik sinir hasarı varsa veya Foster Kennedy sendromunda tek taraflı olabilir. Bu sendromda frontal lob tümöründen ötürü tek bir optik sinire bası ve harabiyet oluşur. Bu olay kafa içi basıncı artışı gerçekleşemeden önce oluşur. Bu süreç bir tarafta optik atrofiye sebep olurken öbür tarafta papil ödem yapar.

Kafa içi basınç artış semptomları;

Baş ağrısı kardinal semptomdur.

Mide bulantısı

Kusma

Migren belirtileri ve olayları.

Eğer pozisyonel olarak ağrı değişiyorsa şüphelenmek gerekir.

Gündüzleri artan ağrı.Kafa içi basıncıyla meydana gelen ağrılar genelde sabahları artar.

Şaşılık

Binoküler vizyonun bozulması sonucu bir eşyanın çift olarak görülmesi

Rectus kasının parezisi

Pulsatik makinalar, kulağa yerleştirilen eğer bir venöz sinus tıkaması yaptıysa.

Görsel Semptomlar olarak görme kaybı gerçekleşebilir. Glokom taklidi semptomlar olabilir.

Hekimler açısından tanısında fundoskopi aleti kullanılır ve fundoskopik bulgulara bakılır.

Ayırıcı tanısında çift taraflı disk anormallikleri açısında pseudopapilödem, malign hipertansiyon, diyabetik papilopati, hipervizikosite, bilateral disk ektiyen hipotansiyon vardır.

Tek taraflı dis anormallikleri arasında ise ön iskemik optik nöropati, papillit yani papil iltihabı, neureoretinit, sarkoidoz, santral retinal ven oklüzyonu, papiloflebit, malignite, leber’s herediter optik nöropati, göz cerrahisi sonrası disk şişmesi vardır.

Tanısında neuroimagining, lumbar ponksiyon, görsel alan testi, optik tomografi kullanılır.

Altında yatan hastalığa göre tedavi edilir.

Papilödemin önemli bir hayati durum oluşturma ihtimali olduğu için herhangi bir semptoma sahipseniz hekiminize gidiniz.

İzmir papil ödem ile ilgili izmir göz hastalıkları uzmanlarına buradan ulaşabilirsiniz.
İstanbul papil ödem ile ilgili istanbul göz hastalıkları uzmanlarına buradan ulaşabilirsiniz.
Ankara papil ödem ile ilgili ankara göz hastalıkları uzmanlarına buradan ulaşabilirsiniz.

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here