Petroz Apeks

0
246

Petroz apeks temporal kemiğin ön üst kısmında yer alır. Temporal kemiğin dört bölümü vardır: petroz, skuamoz, timpanik ve mastoid. Petroz kısmı piramit şeklindedir. Birçok önemli yapıyla komşuluğu vardır. Anatomik konumundan dolayı buraya cerrahi erişim oldukça zordur ve özel cerrahi yetenek gerektirir. Bu bölge otitis medianın (orta kulak iltihabı) hayatı tehdit eden komplikasyonları ile ilişkilidir. Apikal petrozitin (Greadenigo sendromu) insidansı; anitbiyotik tedavilerindeki gelişmeler, kronik otitis medianın ameliyatları ve timpanostomi tüplerinin geliştirilmesi ile azalmıştır. Petroz apeksteki en sık patolojik olaylar neoplastik ve inflamatuar lezyonlardır. Bu lezyonlar genelde kendilerini geç belli ederler ve tanı radyolojik görüntüleme yöntemleri ile konur. 

Bu bölgedeki enfeksiyöz lezyonlar menenjit, beyin absesi, kraniyal sinir bozuklukları ve diğer hayatı tehdit edici problemlere yol açabilir. Enfeksiyon hiç vakit kaybeden büyük bir özenle tedavi edilmelidir. Bazı durumlarda anitmikrobiyal tedavi yeterli olur. Fakat bazen de cerrahi yöntemlere başvurmak gerekir. Bağışıklık sistemi zayıf kişiler ciddi enfeksiyonlara daha yatkındır ama güçlü olanlarda da görülebilir. 

İnflamatuvar lezyonlar genelde bulununan tümörün kitlesel efekti sonucu oluşur. Petroz apeksin komşuluğunda önemli yapılar vardır ve lezyonlar büyümeye devam ederse büyük fonksiyon bozukluklarına yol açar. 

Neoplastik yapılar nadiren kötü huyludur fakat kitle efekti ve invazyon sebebiyle semptomlar oluştururlar. Vasküler lezyonlar kanamaya veya herhangi başka bir duruma sebep olarak kanlanmayı bozabilirler. 

Petroz apeks lezyonları nadir görülür. Lezyonlar; enfeksiyöz (kolesterol granülomu, kolesteatoma, mukosel), inflamatuvar (apikal petrozit, kafa tabanı osteomiyeliti v.b.), neoplastik (kordoma, kondrosarkom, menenjiom, schwannom, metastaz v.b.) ve vasküler (anevrizma v.b.) olarak gruplandırılır. BT (bilgisayarlı tomografi) ve MRG’nin (manyetik rezonans görüntüleme) rutinde daha sık kullanılması ile beraber tesadüfi olarak daha sık rastlanılmaktadır. 

Enfeksiyöz petrozit (apikal petrozit) kronik otitis mediaya sebep olan östaki borusu disfonksiyonuna sekonder gelişir genellikle. Bakteriyel bir enfeksiyondur. Kolesteatom da bazen eşlik eder. Akut otitis mediaya da sekonder gelişebilir. Kolesterol granülomlarının kronik OM’ye (otitis media) sekonder geliştiği düşünülüyor. Konjenital (doğuştan) kolesteatomlar olduğu gibi östaki borusu disfonksiyonu ardından da gelişebilir. Kafa tabanı osteomiyeliti özellikle zayıf bağışıklık sistemi olan hastalarda ciddi otitis eksternaya sekonder gelişir. Petroz apeksin çoğu hastalıklarının sebebi bilinmemektedir. 

Direk petroz apeksi düşündüren semptomlar olabileceği gibi spesifik olmayan, belirsiz semptomlar da olabilir. Yüzde ağrı, yüz paralizi, işitme kaybı, baş dönmesi, kulak çınlaması, baş ağrısı görülebilecek semptomlardır. Genelde geç dönemde semptomlar belirgindir.

Apikal petrozit ve kafa tabanı osteomiyeliti dışında tüm lezyonlar en iyi cerrahi yöntemlerle tedavi edilir. Bazı durumlarda sterotaktik radyasyon uygulanmaktadır. 

[yasr_visitor_votes size=”large”]

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here