Psikojenik Ağrı

0
202

Psikojenik ağrı, psikolojik etkenlerden kaynaklanan bir ağrı bozukluğudur. Bir takım ruhsal ve duygusal problemler artmış ve uzamış ağrıya sebep olabilir. Psikalji de denilir. Bu bozukluğu yaşayan bir kişide, bulgu ve belirtilerle ilişkisiz derecede ağrı mevcut olabilir. Nadiren ruh sağlığı bozukluğu olan kişilerde görülür. Genelde sağlıklı ancak sosyal olarak reddedilmiş, kalbi kırılmış, yas sürecinde olan, aşık olan veya herhangi diğer önemli bir duygusal olay yaşayan insanlarda meydana gelir. Psikojenik ağrı depresyon ve anksiyete sebebiyle de ortaya çıkabilir.

Psikojenik ağrı terimi, resmi bir tanısal terim değildir. Psikolojik faktörlerden kaynaklanan bir ağrı bozukluğunu tanımlamak için kullanılır. Çeşitli düşünceler, korkular ve yoğun duygular, artmış ve uzamış ağrılara sebep olabilirler. Bu terim günümüzde pek kullanılmamaktadır çünkü eskiden daha çok tıbbi olarak açıklanamayan ağrılar için kullanımı tercih edilmiştir. Kronik ağrılar için günümüzde ‘persistan somatoform ağrı bozukluğu (persistent somatoform pain disorder)’ veya ‘fonksiyonel ağrı sendromu (functional pain syndrome)’ terimleri kullanılmaktadır. Günümüzde birçok kronik ağrının sinir sisteminde bir takım değişikliklerden kaynaklandığı, vücuda herhangi bir hasardan veya herhangi bir hastalıktan kaynaklanmadığı bilinmektedir. Bu yüzden normal testler ile psikolojik ağrının tanısı konulamaz, bu bozukluk hakkında bilgi edinilemez. Hastalar, toplum tarafından ve hatta sağlık profesyonelleri tarafından ağrılarının gerçek olmadığı konusunda damgalanabilirler. Ancak psikojenik ağrı, en az herhangi diğer bir sebeple oluşan ağrı kadar gerçek bir ağrıdır. Resmi kuruluşlara göre psikojenik ağrı; ‘gerçek veya muhtemel doku hasarı ile ilişkili veya hasta tarafından bu şekilde tarif edilen, hoş olmayan duyusal (sensory) ve duygusal (emotional) tecrübe’ şeklinde tanımlanır.

Psikojenik ağrı sebepleri arasında stres, baskılanmış duygusal çatışmalar, psikososyal sorunlar ve çeşitli ruh sağlığı bozuklukları bulunabilir. Bazı uyzmanlara göre psikojenik ağrının oluşmasının altında yatan fizyolojik neden, baskılanmış öfke ve sinirlilik gibi zararlı duygulardan vücudu korukmaktır. Ancak bu kronik ağrının yalnızca duygusal nedenlerden kaynaklandığı tartışılmaktadır.

Psikojenik ağrı çeşitleri arasında baş ağrıları, kas ağrıları, sırt ağrısı ve karın ağrısı en sık rastlanılanlardır.

Psikojenik ağrı tanısı, diğer bütün nedenler dışlandığında konulur. Psikojenik ağrı hastası, bulgu ve belirtileriyle eşleşmeyen ağrıdan yakınır. Bu hastalarda sinir sistemi muayenesi bulguları ile ağrıya dair bulgular birbiriyle uyuşmaz. Ancak psikolojik etkenlerin ağrıda her zaman rol oynadığı bilinmektedir. Psikolojik faktörler;  ağrıları azaltabilir, arttırabilir ve hatta bitirebilir. Hekimler ve ruh sağlığı uzmanları birlikte çalışarak bu hastaya yardımcı olabilirler.

Psikojenik ağrı tedavisi içinde psikoterapi, anti-depresan ilaçlar, non-narkotik ağrı kesiciler ve kronik ağrılar için kullanılan diğer genel tedavi yöntemleri bulunmaktadır.  Psikojenik ağrının tedavisi, diğer nosiseptif (sinir hücrelerinin uyarılmasına bağlı) ve nöropatik ağrıların tedavisinden daha zordur. Geleneksel ağrı kesiciler, fiziksel (inflamasyon veya sinirsel disfonksiyon) problemleri tedavi etmeye yöneliktir. Ancak belirtildiği gibi, psikojenik ağrıda tedavi edilecek fiziksel bir neden bulunamaz.

Tedavide TENS (transküten elektriksel sinir uyarısı – transcutaneous electrical nerve stimulation) kullanılabilir. Bu tedavi yöntemi, sinir uçlarını deri üzerinden uyararak ağrıları rahatlatmaya yönelik, ilaç tedavisine alternatif bir yöntemdir. TENS yöntemi deride, farklı ve ağrı yaratmayan bir hissiyat yaratarak ağrı döngüsünü bozar. Yani kısaca, beynin ağrı duyusunu nasıl yorumladığını modüle eder. Bu yöntem, vücuttaki endorfin salınımını da artırmaktadır. Endorfin, beyinde iyi hisler yaratan bir nörokimyasaldır. TENS tedavisinin etkinliği henüz tam olarak kanıtlanmamıştır.

Psikojenik ağrı yakınması olan kişiler sağlık kuruluşlarına başvurmalılardır.

[yasr_visitor_votes size=”large”]

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here