Sinüs Tümörü

0
197

GİRİŞ

Sinüs ve burun tümörleri nasir görülen tümörlerdir. Tüm tümör çeşitleri içerisinde bu grup yüzde birden azı temsil eder. Sinüs tümörleri genel olarak iyi huylu olup, vücudun diğer kısımlarına yayılma eğiliminde olmazlarsa da kötü huylu olabilenleri de vardır. Tümörler genelde tek taraf yerleşimlidir ve genelde yavaş büyürler. Bulundukları yer, boyut ve tip oldukça büyük farklılıklar gösterir. Bu yüzden her bir sinüs tümörü tedavisi o olguya yönelik düzenlenir ve çok disiplinli bir yaklaşım gerektirir.

BULGU BELİRTİLER VE TANI

Sinonazal (sinüs ve burunda yerleşim gösteren) tümörler genellikle burun tıkanıklığı, darlığı ve akıntısı, sık burun kanamaları, baş ağrısı ve yüz ağrısı gibi oldukça belirsiz ve tanı koydurmayan belirtiler ile ortaya çıkarlar. Bunun dışında hastalarda yüz şişmesi, görme değişiklikleri veya nörolojik hasarlar da görülebilir. Yine de sinüs tümörleri bazı hastalarda hiç bulgu vermeyebilir.

Tümörün tanısı için, ilk önce hastadan detaylı bir tıbbi öykü alınır ve hasta fizik muayeneye alınır. Tümör şüphesinde çekilen bilgisayarlı tomografi ve MRI görüntülerle tümör; yerleşim yeri, evresi, yayılım gösterip göstermediği özellikleri açısından incelenir. Tanıda bilgisayarlı tomografi görüntüleri sinüslerin ve kafa tabanının kemik görüntülerini iyi göstermesi açısından, MRI da dura (beyin dış zarı), göz veya beyne yayılım olup olmadığını göstermesi açısından tercih edilir. Tanıyı kesin olarak koyabilmek için, tümör kitlesinden biyopsi almak şarttır. Bölgesel veya tam anestezi eşliğinde alınabilen biyopsi kanama riski varlığında özel bir operasyon odasında kontrollü olarak alınabilmektedir.

TÜMÖR TİPLERİ

Sinüslerde gerek iyi huylu, gerek kötü huylu pek çok çeşitte tümör oluşabilir. Potansiyel iyi huylu tümörler; papillomlar, fibro-kemiksel lezyonlar (kemik yapıdan kaynaklanır, osteom, fibröz displazi gibi), damarsal tümörler (jüvenil nazofarengeal anjiyofibrom gibi), nörojenik tümörler (schwannom, nörofibrom gibi) ve küçük tükürük bezlerinden çıkan tümörler.

Sinüslerden çıkan kötü huylu tümörleri (kanserleri) Dünya Sağlık Örgütü, tümörün doku tipine göre 25’ten fazla tip içerisinde sınıflamıştır. Kanseröz bu lezyonlar şunları içermektedir: Skuamöz hücreli karsinom, adenokarsinom, adenoid kistik karsinom, mukoepidermoid karsinom, melanom, olfaktör nöroblastom, sarkom ve lenfoma. Bir diğer husus da başka tümörlerdir. Vücuttaki diğer yapıların metastaz yapan kanseröz tümörleri burun veya sinüslere gelip yerleşebilir. Bu durumda tedavi protokolleri de farklılık gösterecektir.

ETYOLOJİ VE RİSK FAKTÖRLERİ

Erkeklerin sinüs kanserlerine yakalanma riski kadınlardan fazladır ve sinüs kanserleri genellikle orta ve ileri yaş grubu kanserleridir. Yine de sinüs tümör ve kanserlerine neyin sebep olduğu tam olarak bilinmemektedir. Çeşitli endüstriyel maruziyetler, özellikle nikel, krom, hardal gazı, izopropil alkol, radyum, sigara ve muhtemelen kronik sinüzit maruziyetleri sinüs tümörleri açısından risk faktörü kabul edilebilirler. İyi huylu skuamöz hücreli papillomların papovavirüslerden kaynaklandığı düşünülmekte ayrıca etmoid veya maksiler sinüs tümörlerinin de sıklıkla endüstriyel odun tozu maruziyeti olan kişilerde sık görüldüğü bilinmektedir.

TEDAVİ

Eğer sinüslerde bir tümör tanısı konuldu ise, tümörün şekli ve karakterine göre cerrahi, radyasyon ve kemoterapi yöntemlerinden biri ile tedavi yaklaşımı başlatılır. Eğer tümör küçükse, sıklıkla endoskopik olarak minimum girişimle uzaklaştırılabilir. Fakat büyük ve/veya çeneye, göze, beyne, sinirlere veya kafatasına yayılmış kötü huylu bir tümörse açık cerrahi operasyon ve diğer kanser tedavi yöntemlerinin uygulanması gereklidir.

[yasr_visitor_votes size=”large”]

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here