Tiroid ve Göz

0
222

GİRİŞ

Hipotiroidizm denilen tiroid bezinin az çalışması durumları genellikle göz hastalık ve problemleri ile ilişkisizdir. Fakat çok ağır hipotiroidi durumlarında, göz çevrelerinde şişlikler gelişebilir ve kaşlar dökülebilir. Hipotirodizmin gözde problem yaratabileceği bir diğer tablo ise, Graves hastalığının tedavisinden sonra bir hipotiroidi gelişmesi durumunda ortaya çıkabilecek Graves oftalmopatisidir. Bu durum gözlerde rahatsızlık hissi, öne fırlama ve görme değişiklikleri yapabilir.

Hipotiroidinin gözlerdeki etkisi bunlar gibi son derece sınırlı tablolarken, hipertiroidi gözü çok daha fazla etkileyen bir hastalıktır.

Graves Oftalmopatisi

Tiroid-ilişkili göz hastalığı (TAO), Graves oftalmopatisi olarak adlandırılır ve göz yuvarlağını, göz çevresi dokuları, tiroid bezinin kendisini ve daha nadiren de tibia (diz) ön yüzündeki deri veya ayak parmaklarını etkileyen bir hastalıktır. Hastalık tiroid oftalmopatisi olarak anılsa da aslında bir orbitopatidir, yani tutulan kısımlar gözün görmeyle ilgili yapıları ve görüş değil, göz yuvarı ve etrafındaki dokulardır ve görmede oluşabilecek kayıplar bu ilk tutulmanın sonraki etkisi şeklinde ortaya çıkabilir. Otoimmün bir hipertiroidi hastalığı olan Graves hastalığına tutulan kişilerin yüzde 40 kadarında tiroid göz hastalığı gelişmektedir. Bu durum Graves’li çoğu kişide hastalık tanısının hemen öncesinde veya sonrasında gelişen bir durumdur. Bazı kişilerde tiroid göz hastalığı gelişmesi, hastalık ortaya çıkmadan çok önce veya çok sonra dahi olabilmektedir.

ETYOLOJİ

Tiroid göz hastalığına neyin sebep olduğu tam olarak bilinmemektedir. Bir teoriye göre, bu durum bir virüs enfeksiyonundan hemen sonra gelişmektedir ve virüsün molekül yapısı gözdeki moleküller ile benzerlik gösterdiğinden vücut ürettiği antikorlar ve beyaz kan hücreleriyle gözün arka kısmındaki hücrelere karşı da reaksiyon vermektedir. Virüs temizlense de benzer molekül gözde kalmaya devam ettiği için otoimmün reaksiyon da devam eder. Bu mekanizmanın kesinliği net değildir fakat kesin olan tiroid göz hastalığı otoimmün bir hastalık olan otoimmün tiroid Graves hastalığı ile birlikte ortaya çıkmaktadır. Hastalığın daha çok sigara içenlerde ortaya çıkması ise dikkat çekicidir.

BULGU VE BELİRTİLER

Graves oftalmopatisinin (tiroid göz hastalığı) en sık ve belirgin olan işareti öne fırlamış (pörtlek, patlak diye de nitelendirilir) gözler ve gözlerde kızarıklık ve çevre dokularında şişliklerdir. Bunlar dışında görülebilecek belirtiler hafif ağrı ve gözde kumlanma hissidir. Genellikle bir göz diğerinden daha fazla etkilenmiştir. Ayrıca gözlerde sulanma artışı, parlak ışığa karşı hassasiyet ve göz hareketleri esnasında rahatsızlık da görülebilir. Sabahları üst göz kapağı şişliği oldukça yaygın görülen bir durumdur. Gözlerde çok fazla kuruluk veya yaşlanma gelişebileceğinden bu durum geçici ve tekrarlayan bulanık görmeye neden olabilir.

TEDAVİ

Tiroid göz hastalığı kendi kendini sınırlayan bir hastalıktır yani tedavisiz bırakıldığında, iltihaplanma dereceli olarak kendi kendine düzelecektir. Fakat iltihaplanma sonucu oluşan şişme ve pörtlek göz tablosu gerilemez. Bunun sebebi, uzamış ve esnemiş bazı dokuların tekrar orijinal hallerine dönememesidir. Tedavinin amacı, temel olarak iltihaplanmayı ve bu esnada oluşacak şişliği sınırlamak ve gözün yüzeyini korumaktır.

Hastalığın erken fazlarında yapay gözyaşı kullanımı yeterli olabilmektedir. Eğer hastalık ilerlerse bağışıklık sistemini baskılayıcı ilaçlar kullanılabilir. Cerrahi operasyon gerektiren durumlarsa nadirdir. Göz siniri basısı durumlarında cerrahi müdahale gerekebilir.

[yasr_visitor_votes size=”large”]

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here