Vitroretinal Cerrahi

0
191

TANIM

Vitroretinal göz cerrahisi, cerrahi müdahale gerektiren pek çok retina hastalığının tedavisinde kullanılan bir tedavi yöntemidir. Tedavi edilebilir hastalıklar içerisinde yaşla ilişkili maküler dejenerasyon, retina kalkması (detaşmanı), maküler delikler, diyabetik retinopati, göz travmaları, göz tümörleri, iltihaplanmalı göz hastalıklarından bazıları, bazı genetik geçişli hastalıklar da vardır.

RETİNA VE VİTRÖZ CİSİM

Retina, dıştan içe doğru üçüncü ve gözün ışığa duyarlı en içteki tabakasıdır. Gözde oluşan görüntü, mercek ve kornea aracılığıyla retina üzerinde oluşturulur. Retinadaki almaç ve sinir hücrelerince algılanan görüntü sinyalleri göz sinirine iletilerek beyne taşınır.

Vitröz cisim veya sıvı, jel kıvamında, göz merceği ile retina arasını dolduran sıvıdır.

Retina ve vitröz cisme ilişkin problemler ciddi görme kaybı veya körlükle sonlanabilir. Bazı durumlarda yeterli ve zamanında cerrahi müdahale ile görme kaybı engellenebilir.

YAPILAN İŞLEMLER

Vitroretinal cerrahi ile gözde şu işlemler yapılmaktadır:

Vitrektomi:

-Ön vitrektomi, vitröz cismin ön kısmının uzaklaştırılmasıdır. İşlemin yapılma amacı; katarakt veya kornea cerrahisi esnasında vitröz kaybını engellemek, tedavi etmek veya da afaki pupiller blok glokomu gibi durumlarda yanlış yerleşimli vitrözü uzaklaştırmaktır.

-Pars plan vitrektomi veya trans plan vitrektomi, vitröz opaklığın ve zarların atılan bir pars plan kesisiyle uzaklaştırılmasıdır. Genellikle büyük retinal yırtıkların, traksiyonel (çekmeye bağlı) retina detaşmanlarının (kalkma) ve posterior (arka) vitröz detaşmanlarının tedavisinde diğer göz içi prosedürlerle kombine bir tedavi şeklidir.

Pan retinal fotokoagülasyon:

Diyabetik retinopati tedavisinde kullanılan bir tür fotokoagülasyon terapisidir.

Retina Detaşman tamiri:

-İgnipünktür, artık kullanılmayan, retinanın özel bir ekipmanla kateterizasyonunu içeren bir prosedürdür.

-Skleral toka, retina detaşmanı tedavisinde kullanılan bir parça korunmuş sklera veya silikon materyalin yüzeyine dikilerek skleranın içeri doğru iliştirildiği bir tamir yöntemidir.

-Lazer fotokoagülasyon veya fotokoagülasyon terapisi: Retinal yırtıkları dikmekte kullanılan bir tedavidir.

-Pnömatik retinopeksi

-Retinal kriyopeksi veya retinal kriyoterapi, koryoretinal skar oluşmasının veya retina veya koroidal dokunun ortadan kaldırılmasını sağlayan soğuk uygulama prosedürüdür.

Maküler delik tamiri

Parçalı lamellar skleroüvektomi

Parçalı lamellar sklerosiklokoroidektomi

Parçalı lamellar sklerokoroidektomi

Posterior (arka) skleroktomi:

Sklera üzerinden vitröz içerisine kalkmış retina tedavisi veya yabancı cisim uzaklaştırılması için bir giriş açılması işlemidir.

Radial optik nörotomi

Maküler translokasyon cerrahisi:

-360 derece retinotomi ile

-Skleral üst üste bindirme tekniği ile

OPERASYONA İLİŞKİN GENEL BİLGİLER

Operasyonun süresi, yapılacak işlemin niteliğine bağlıdır. Örneğin vitröz içi enjeksiyonlar sadece birkaç dakika alır ve hiç iyileşme süresi gerektirmez veya çok az gerektirir. Diğer yandan retina detaşman ameliyatları daha uzun süre alır ve aktiviteleri kısıtlayan daha uzun bir iyileşme süresine ihtiyaç duyulur.

Ameliyat esnasında genellikle hiç ağrı hissedilmez veya çok az hissedilir çünkü hastanın gözü operasyondan önce uyuşmayı sağlayan ilaçlar kullanılır.

OPERASYON SONRASINA İLİŞKİN GENEL ÖZELLİKLER

Gerekli işlemlerden ve ameliyattan sonra iyileşmenin düzgün yürüyüp yürümediğini kontrol etmek amacıyla rutin kontroller gereklidir. Tüm cerrahi işlemler bir miktar iltihaplanmalar da içerdiğinden Vitroretinal cerrahide de böyle bir durumla karşılaşmak olasıdır. Bu tür iltihaplanma durumlarına ilişkin hastanın bir süre steroid olmayan anti-inflamatuar grubu ilaç veya durumun ağırlığına göre steroid ilaçları kullanması gerekebilir.

[yasr_visitor_votes size=”large”]

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here