Vulva Kanseri 2

0
335

TANIM

Vulva kanseri kadın vulvasında veya da dış genital yapıda kötü huylu invazif büyüme gösteren bir kanserdir. Tüm kanser tanılarının yüzde 0.6 kadarını oluşturur. Vakaların yüzde 50’sinde tutulan bölge labia major bölgesi iken bunu labia minor tutulumları izler. Klitoris ve Bartolin bezlerinde ise tutulum daha azdır. Vulva kanseri vulva epitel içi neoplazisinden farklıdır ve bu neoplazide lezyon bazal membranı geçmemiştir ve oluşum pre-kanserözdür.

BULGU VE BELİRTİLER

En tipik semptomlar şunlardır:

-Disparonya-ağrılı cinsel ilişki

-Kanama

-Yanma

-Melanom benzeri koyulaşmış alanlar

-Dizüri-ağrılı işeme

-İnatçı kaşıntılar

-Hassaslaşma

-Siğil benzeri büyümüş oluşumlar

TANI

Medikal uzman vulvanın muayenesini kapsayan bir jinekolojik değerlendirme ile tanı sürecini başlatır. Burada fark edilecek bir ülserasyon, yara, lezyon anlamlı olabilir. Eğer lezyon şüpheli ise biyopsi gereklidir. Vulva perine alanı da incelenecek şekilde değerlendirilmeye alınmalıdır. Bu değerlendirme içerisine klitoris, üretra ve aynı zamanda Bartolin bezleri palpasyonu da girmektedir. Daha ileri bir muayene gerekmesi durumunda anestezi uygulanabilir. Biyopsi sonucuna göre daha ileri testler istenebilir:

-Sistoskopi

-Proktoskopi

-Görüntü taramaları: Bu aşama kanserin yayılım durumunu belirlemek üzere istenir. MRI, CT ve X-Ray goruntulemeleri kullanılabilmektedir.

Eğer biyopsi vulva kanseri tanısını desteklerse, görüntüleme yardımı ile bunun evresi belirlenmelidir. Evreleme şu şekildedir:

-Evre 0: İn situ karsinom, sadece yüzeyde bulunan kanser

-Evre 1: Vulva ve perinede sınırlı, 2 cm yi geçmeyen kanser

-Evre 2: 2 cm ye ulaşmış vulva ve perinede sınırlı kanser

-Evre 3: Yakın organlara ve/veya lenf nodlarına dağılmış kanser

-Evre 4: Etraf lenf nodlarını tutmuş, üretra veya mesaneye sıçramış kanser

ETYOLOJİ

Vulva kanserine neyin veya nelerin yol açtığı tam bilinmemektedir. Genelde kanser başlangıcına hücre DNA’sındaki bir mutasyonun neden olduğu düşünülmektedir. Bu mutasyon ilgili hücrenin hızla büyüyp çoğalmasına imkan vermektedir. Bu mekanızmalarla normal hücrelerin bir ömrü söz konusuyken, bu hücreler ölümsüzlük kazanmaktadır. Bu, hızla çoğalan hücreler tümör kitlesini oluşturmakta ve önce yakın daha sonra da uzak dokuları işgal etmektedir.

TEDAVİ

Cerrahi tedaviler hastalığın tedavisinde ilk düşünülen tedavilerdir ve bütün vulvanın ve muhtemelen lenf nodlarının da çıkarılması işlemi olan radikal vulvektomiyi de kapsar. Eğer kanser yakın organlara sıçramış ise, cerrahi girişim çok daha agresif yapılmaktadır. Fakat erken dönem vulva kanserinde prosedür çok daha az radikaldir. Cerrahide uygulanan işlemler şu şekildedir:

-Lazer cerrahisi-erken evrelerde

-Eksizyon-kanserli ve bir miktar da sağlam dokunun çıkarılması

-Deri yüzme işlemli vulvektomi-tümörü de içeren deri kısmı çıkarılmakta ve yerine vücudun başka bir yerinden alınan deri parçası yerleştirilmektedir.

-Radikal vulvektomi

Lenf nodlarına ve/veya pelvise sıçramış ileri evre vakalarda radyasyon terapisi de kullanılabilmektedir. Bu işlem cerrahiden önce veya sonra uygulanabilmektedir. Kemoterapi vulva kanserinde temel tedavilerden biri değildir fakat hastalık kemiklere, akciğere veya karaciğere yayılım gösterdiyse tedavi unsurları içerisine girmektedir. Bunlar olmadan da yine de radyasyon tedavisi esnasında düşük doz kemoterapi uygulanabilmektedir.

Vulva kanseri hikayesi olan her kadın tedaviden sonraki 2–3 yıl içerisinde 3 ayda bir rutin takip ve kontrollerini almak durumundadır. Vakaların yüzde 10’unda vulva kanseri tekrar etmektedir.

İzmir vulva kanseri ile ilgili izmir Kadın Hastalıkları ve Doğum uzmanlarına buradan ulaşabilirsiniz.
İstanbul vulva kanseri ile ilgili istanbul Kadın Hastalıkları ve Doğum uzmanlarına buradan ulaşabilirsiniz.
Ankara vulva kanseri ile ilgili ankara Kadın Hastalıkları ve Doğum uzmanlarına buradan ulaşabilirsiniz.

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here