Yağ Bezesi

0
347

TANIM

Yağ bezeleri, tıp dilinde lipomlar,  derideki, bağ dokudan bir örtüyle çevrili, genellikle derinin hemen altında yer alan, yağ hücreleri birikmesi şeklindeki oluşumlardır. Lipomlar tümör veya kanser değildir, kansere de dönüşmezler. Genellikle gövde, boyun, bacakların ve kolların üst kısımları ve kol dirsek bölgelerinde bulunurlar. Aynı anda birden fazlası görüledebilmektedir.

Yağ bezeleri, kanseröz olmayan en yaygın yumuşak doku büyümeleridir.

BULGU VE BELİRTİLER

Lipomlar vücutta herhangi bir yerde bulunabilirler ve belli başlı özellik, işaret ve bulguları şunlardır:

-Derinin hemen altında bulunurlar. Sıkça da yukarıda sayılan bölgelerde.

-Yumuşaktırlar ve dokunmayla hamur kıvamı alırlar. Küçük parmak hareketleriyle kolayca yerinden oynatılabilirler.

-Genellikle küçüktürler. Çoğu zaman beş cm’den küçüktürler fakat büyüyebilirler.

-Bazen ağrılı olabilirler. Eğer büyümüş ve etraftaki sinirlere bası yapıyorlarsa veya da çok sayıda kan damarı içeriyorlarsa ağrı oluşturabilirler.

-Daha az sıklıkla, bazı yağ bezeleri daha derinde ve tipik yağ bezelerinden daha geniş olabilir.

TANI

Çoğu durumda, yağ bezesi tanısı, küçük bir fizik muayene ile konabilir. Fakat büyük ve/veya ağrılı iseler, gerçekten yağ bezesi olup olmadıkları, değilse kanseröz özellik taşıyıp taşımadıklarının anlaşılması gerekir. Bunu anlamak için kitleden biyopsi alınabilir veya kişiye bilgisayarlı tomografi veya MRI çekilebilir. Biyopside, kitleden bir parça yağ dokusu çıkarılır ve mikroskop altında kanser araştırması yapılır. Manyetik bir teknolojiye dayanan MRI görüntülemede, kitle görüntüleri oldukça net elde edilebilir. MRI gibi bilgisayarlı tomografide de kitlenin seri fotoğrafları değişik açılardan alınabilmektedir.

Yağ bezesi tanısı konulduktan sonra, tedavinin gerekip gerekmediğine, gerekiyorsa tedavi seçeneklerinin ne olduğuna karar verilir.

ETYOLOJİ

Yağ bezesi geliştirme yatkınlık, ailevi çoklu lipomatozis’te olduğu gibi genetik geçişli olabilse de, bu her zaman bu şekilde olmak zorunda değildir. Farelerdeki genetik çalışmalar, HMG I-C geni ile yağ bezesi geliştirme arasında bir bağlantı gösterebilmiştir. Bu çalışmalar daha önceden yapılmış olan HMG I-C ile mezenkimal (kas, yağ doku gibi dokular) tümörlerin bağlantısını gösteren çalışmalarla uyumlu bir bulgudur.

Küçük yaralanma veya kazaların da yağ bezeleri geliştirebildiği bildirilmiştir ve bu tür yağ bezelerine travma sonrası yağ bezeleri adı verilir. Yine de, travmalarla yağ bezelerinin ilişkisi yine de günümüzde çelişkilidir. Bu özellikler dışında;

-Yağ bezelerinin tek tek oluşmaları dışında vücutta birden çok yağ bezesi oluşumuna yol açan lipomatozis tablosunun da genetik geçişli olduğu düşünülmektedir.

-Derkum hastalığı (adipozis dolorosa) nadir görülen bir hastalıktır ve çoklu, ağrılı ve şiş yağ bezeleri ile karakterizedir. İlk çalışmalarda hastalığın menopoz sonrası obez kadınlarda görüldüğü ortaya konmuştur fakat güncel literatüre göre, Derkum hastalığı, ortalama tanı yaşının 35 olduğu, kadınlarda erkeklerden fazla görülen bir hastalıktır ve obezite ile ilişkili olmayıp her vücut tipinde görülebilmektedir.

TEDAVİ

Yağ bezeleri genellikle tedavi gerektirmez, Kanseröz ve ağrılı olmadıkları için, cerrahi olarak uzaklaştırılmaları gerekmez. Bulundukları yerde çözülmelerini sağlayacak bir tedavi de bulunmamaktadır. Fakat bezeyi uzaklaştırmanın gerektiği veya da kişi tarafından istendiği durumlarda tedavi iki seçenekli düzenlenebilir. Biri cerrahi olarak çıkarma, diğeri liposuction. Cerrahi çıkarma yağ bezesinin yerine göre tavsiye edilebilirken, liposuction’da beze yağ içeriğin emilme/çekilmesi söz konusudur.

[yasr_visitor_votes size=”large”]

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here